Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 6/2017 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 1 pozycja nr 6- zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie preparatu Skinsan Scrub N w opakowaniach 5 l zamiast 6 l z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź- TAK.