Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

Pakiet nr 3
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto złożonej oferty – 3.950,80 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.859,48 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto złożonej oferty – 150,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 184,50 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny.

2. oferta nr 2 – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Pakiet nr 1

Stały nadzór techniczny:

Kwota netto złożonej oferty – 174.720,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 214.905,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

-Kwota netto złożonej oferty – 99,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 121,77 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

3. oferta nr 3 – OLTECH Sp. z o.o. ul. H.Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz.

Pakiet nr 2

Stały nadzór techniczny:

Kwota netto złożonej oferty – 10.369,52 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 12.754,51 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

Kwota netto złożonej oferty – 200,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 246,00 zł

Czas reakcji serwisu – 72 godziny

4. oferta nr 4 – ANMEDIQ S.C. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska.

Pakiet nr 4

Stały nadzór techniczny:

Kwota netto złożonej oferty – 2.810,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.456,30 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu:

-Kwota netto złożonej oferty – 500,00 zł
-Kwota brutto złożonej oferty – 615,00 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 5 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości około 259.530,00 zł

pakiet nr 1 – 231.240,00 zł
pakiet nr 2 – 13.530,00 zł
pakiet nr 3 – 4.920,00 zł
pakiet nr 4 – 3.690,00 zł
pakiet nr 5 – 6.150,00 zł