Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 , poz. 177 z późn.zm.) wnoszę następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Pytanie 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji nr 1 i utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu , co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów?

Odpowiedź-Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww pozycji z pakietu.

Pytanie nr 2
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji nr  1,2,3,4,5,8,13,14
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 w pozycji nr 6 Wody do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie  podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 w pozycji nr 7 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie  podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5, pozycja 15 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie:
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąże się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 6
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 w pozycji nr  1,4,5,7,8,11,12,13,14,16,17,18
preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 7
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 w pozycji nr 9,10 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo o pojemności odpowiednio 100ml i  250ml ponieważ:
Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie
co Mannitol 20%
Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania
w temperaturze pokojowej
Manintol 15% zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejsza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu
Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji 
Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania
Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11, pozycja 15 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca),  w opakowaniu typu worek z dwoma portami?
Uzasadnienie:
Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąże się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 9
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 11 pozycji nr 19,21 i utworzenie z tych pozycji osobnego pakietu , co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SIWZ.

1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odpowiedź- TAK.
2. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź-TAK.
3. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź-NIE.
4. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- pełnia ilość opakowań zaokrąglone w górę.
5. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź-ostatnią cenę sprzedaży.
6. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.
7. Dotyczy pakietu nr 9 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair,200mcg/d, aer.,wziewny,200 dawek+ kom.inh.?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.
8. Dotyczy pak. Nr 9 poz. 29, Czy Zamawiający miał na myśli wycenę CitraFleet, prosz.d/sp.roztw.doustn., x 50 sasz.?

Odpowiedź-pozycja nr 29 nie dotyczy CitraFleet, dotyczy leku Amlozek.
9. Dotyczy pak. Nr 9 poz. 34, czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu Calcio gluconato,1000 mg/10 ml,rozt.d/inf.,(Monico), 10 amp (brak dostępności na rynku?

Odpowiedź-Nie wyrażamy zgody na wydzielenie ww pozycji, proszę wycenić zamiennik z dostępną ilością amp.
10. Dotyczy pak. Nr 9 poz. 41, czy Zamawiający dopuści wycenę
Xarelto, 10 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(PCW/PVDC/Alu) zamiast x 100 szt. (brak dostępności na rynku)?

Odpowiedź-TAK.

11. Dotyczy pakietu nr 14 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie
handlowej HepaDr., tabl.powl., 40 szt?

Odpowiedź-TAK.

12. Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści spełniający te same cele zamiennik HepaDr o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych (tj. L – asparaginian L-ornityny 100 mg i cholina 35 mg.) występujący w takiej samej postaci?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 1,2 – zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, ze względu na czas przygotowania i podania pacjentowi preparatu Amoxicillin, Clavulanic acid fiolki, aby trwałość przygotowanego roztworu wynosiła co najmniej 3h w temperaturze pokojowej.

Odpowiedź – TAK.