Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 9/2018 na dostawę: „leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 5, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 pozycja 2 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Odpowiedź- NIE.

3. Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2 oczekuje zaoferowania kompletu witamin, zawierających w swoim składzie również wit. K, niezbędną do prawidłowego krzepnięcia krwi?

Odpowiedź- NIE.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 5,9,10 co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odpowiedź- NIE.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 pozycja 5 produktu leczniczego Addamel N – zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedż 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?

Odpowiedź- NIE.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycji 17 opakowań stojących z dwoma różnej wielkości portami typu KabiPac?

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 19 miał na myśli opakowanie typu worek Cereflex DUO?

Odpowiedź-TAK.

8.Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 21 miał na myśli opakowanie typu worek?

Odpowiedź-TAK.

9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 23 preparatu Vamin 18? Jest to produkt o stężeniu 11,4%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. Produkt wymagany obecnie przez Zamawiającego został wycofany z produkcji

Odpowiedź-Zgodnie z SIWZ.

10. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycja nr 1 (Fraxiparine 0,3ml)

Odpowiedź- NIE.

11. Czy ze względów ekonomicznych w pakiecie nr 13 pozycja nr 1 zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 100 opakowań Nadroparin calcium 2850 j.m. Axa x 10 amp. Strzy. Na postać wielodawkową Nadroparin calcium czyli Fraxiparine Multi inj 9500 jm/ml x 10 f a 5 ml (w ilości 6 opakowań) + Strzykawka KD-JECTIII 1 ml + igła 25 G x 100 (w ilości 6 opakowań) + Mini Spike VX 1 szt (w ilości 60 szt).

Odpowiedź- NIE.

12. Dotyczy Pakietu nr 2 pozycja nr 6 – czy zamawiający ma na mysli wycenę preparatu Morphini sulfas WZF, 20 mg/ml; 1 mg/ml; 2ml, inj. 10 amp?
Czy Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal, 1 mg/ml; 2ml, inj. 10 amp?

Odpowiedź- Morphini sulfas 0,1% Spinal, 1 mg/ml; 2ml, inj, 10 amp.