Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 31.742,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 34.281,52 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

2. oferta nr 2 – Lek S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 46.911,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 50.663,88 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

3. oferta nr 3 – Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Pakiet nr 8

Kwota netto złożonej oferty – 4.874,15 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.264,09 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

4. Oferta – Profarm PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.582,25 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 36.268,83 zł

Termin dostawy – 2 dni.

Pakiet nr 10

Kwota netto złożonej oferty – 1.767,03 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.908,39 zł

Termin dostawy – 2 dni.

5. Oferta – Aspen Pharma Ireland Limited Poleczki Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Pakiet nr 13

Kwota netto złożonej oferty – 16.383,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 17.694,29 zł

Termin dostawy – 2 dni.

6. Oferta – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Pakiet nr 3

Kwota netto złożonej oferty – 45.594,00 zł
Kwota netto złożonej oferty – 49.241,52 zł

Pakiet nr 11

Kwota netto złożonej oferty – 82.056,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 88.620,48 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

7. Oferta – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.273,70 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.935,59 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 52.283,73 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 55.589,15 zł

Pakiet nr 8

Kwota netto złożonej oferty – 4.696,50 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.072,22 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto złożonej oferty – 20.344,62 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.972,19 zł
Pakiet nr 10

Kwota netto złożonej oferty – 1.769,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.910,52 zł

Pakiet nr 14

Kwota netto złożonej oferty – 22.084,52 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.851,29 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

8. Oferta – NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 7.822,30 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 8.448,08 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 51.400,27 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 54.650,29 zł

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 1.467,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.584,58 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto złożonej oferty – 20.964,68 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 22.641,85 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto złożonej oferty – 2.482,52 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 2.681,12 zł

Pakiet nr 14

Kwota netto złożonej oferty – 19.609,90 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.178,69 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

9. Oferta – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.201,70 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.857,05 zł

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 1.474,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.592,60 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto złożonej oferty – 20.640,86 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 22.290,06 zł

Pakiet nr 10

Kwota netto złożonej oferty – 1.989,50 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 2.148,56 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

10. Oferta – Urtica Sp. z o.o. Ul Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 33.119,05 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 35.768,57 zł

Pakiet nr 7

Kwota netto złożonej oferty – 1.475,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 1.593,00 zł

Pakiet nr 9

Kwota netto złożonej oferty – 21.211,69 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 22.908,64 zł

Pakiet nr 14

Kwota netto złożonej oferty – 22.253,94 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 24.034,25 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

11. Oferta – „Shobu-Kan” Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

Pakiet nr 15

-Kwota netto złożonej oferty – 18.462,50 zł
-Kwota brutto złożonej oferty – 20.556,37 zł

Termin dostawy – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę brutto w wysokości około 491.958,64 zł