Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 31.178,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 33.672,24 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 37.240,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 40.219,20 zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 3 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 42.465,60 zł, w pakiecie nr 2 w wysokości około 39.560,40 zł