Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 12/2018 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Smith & Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 126.810,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 136.954,80 zł

Termin dostawy – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 w wysokości około 162.588,60 zł