Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2018 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 31.178,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 33.672,24 zł

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 37.240,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 40.219,20 zł

Termin dostawy – 1 dzień