Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych, bielizny ochronnej jednorazowej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 250.034,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 271.353,72 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2. oferta nr 2 – KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.

Pakiet nr 3

Kwota netto złożonej oferty – 21.850,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.598,00zł

Termin dostawy – 1 dzień

Zamawiający informuje, że na pakiet nr 2-bielizna ochronna jednorazowa nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w pakiecie nr 1 – 271.970,52 zł, w pakiecie nr 3 – 23.932,80 zł.