Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2018 na dostawę materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 1- cena wybranej oferty brutto – 271.353,72 zł
Termin dostawy – 1 dzień.

2. KNK Sp. z o.o. ul. Rakoniewiecka 23A, 60-111 Poznań.
Pakiet nr 3 – cena wybranej oferty brutto – 23.598,00 zł
Termin dostawy – 1 dzień.