Dotyczy: złożenie oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wybrano oferty dotyczące ww zapytania następujących Wykonawców:

  1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 13.221,30 zł

(słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych)

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.279,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych)

Jednocześnie Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na pakiet nr 2 (szwy syntetyczne,wcgłanialne (50-60 dni), jednowłókninowe z glikolidu i kaprolaktonu) nie złożono żadnej oferty.