Dotyczy: oferty cenowej na dostawę materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1.Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 13.221,30 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 14.279,00 zł