Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego” Nr sprawy: 6/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13,24,45,46,47,51 do osobnego pakietu?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie -pakiet nr 2 – czy zamawiający dopuści prześcieradło w rolce podfoliowane 50×50 cm perforacja co 38 cm, nieprzemakalne?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45,46 – zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 45 i 46 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z przyrządami do przetaczania.

Odpowiedź-NIE.

4. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45 – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 55 mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta standardowo, stożkowo, dwukanałowa, wykonana z ABS niewzmocnionego włóknem szklanym (gdyż opisana powyżej konstrukcja igły nie wymaga dodatkowego wzmocnienia), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz dodatkowy otwór do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45 – czy zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym, niebiesko-kolorystycznieodróżnionym od op. przyrządu do krwi. Opakowanie z wyraźnym znacznikiem otwarcia.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 45,46- czy zamawiający dopuszcza także przyrzady z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC? Przyrządy w całości pozbawione toksycznych ftalanów.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Pytanie – czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w pakiecie nr 1 poz. 37-42 dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 182-238 dni, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź- NIE.

8. Pytanie – czy w pakiecie nr 1 pozycja nr 17 należy rozumieć tak, że Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej nici połączonej z dwoma róznymi igłami, czy też zamawiający oczekuje dostarczenia nici z igłą okrągłą o długości w zakresie 60 mm – 77 mm i krzywiźnie do wyboru 3/8 lub 1/2?

Odpowiedź- 1 nić z jedną igłą – do wyboru 3/8 lub 1/2 koła.

Pakiet 2, poz. 3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, poz. 5
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, poz.6
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?
Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, poz.6
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły o gramaturze 18 g/m2 i 1 x warstwa folii o grubości 0,015-0,017 mm, nieprzemakalny?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, poz.6
Czy w formularzy asortymentowo – cenowym 1 szt. = 1 rolka?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 3, poz. 1,5,8,11-12,22,24-26,45-47,50,54
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,5,8,11-12,22,24-26,45-47,50,54 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3, poz. 25
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 3, poz. 45
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką – przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu – łącznik LUER-LOCK z osłonką – opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia – sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 45-46
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 45
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 45-46
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS oraz TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 45
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 46
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 3, poz. 46
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3 , poz. 24,47
Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną i niezmywalną skalą w kontrastowym kolorze|?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3, poz. 45-47, 24
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 3 wydzieli pozycje: 45-47,24 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na przyrządy do przetoczeń . Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 3, poz. 50
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź- TAK.