Dotyczy: postepowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu aparatu Fabius GS Premium pakietu nr 4 oraz respiratora Savina z pakietu nr 1?

Odpowiedź- NIE.