Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2019 na dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – PHU „FALA” Grzegorz Romanowski ul. Podmiejska-Boczna 12, 66-400 Gorzó Wlkp.

Pakiet nr 4

Kwota netto złożonej oferty – 4.615,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 4.845,96 zł

Termin załatwienia reklamacji- w tym samym dniu roboczym.

2. oferta nr 2 – Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowiecki.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 78.821,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 83.812,68 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

3. oferta nr 3 – POLAJS Sp. z o.o. Sp.K. ul. I Brygady Legionów 18/c, 72-100 Goleniów.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 6.408,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 6.728,40 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

4. oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

Pakiet nr 1

kwota netto złozonej oferty – 11.320,80 zł
kwota brutto złożonej oferty – 11.886,84 zł

Pakiet nr 3

kwota netto złozonej oferty – 4.158,00 zł
kwota brutto złozonej oferty – 4.365,90 zł

Pakiet nr 5

kwota netto złozonej oferty – 26.077,11 zł
kwota brutto złożonej oferty – 28.390,39 zł

Pakiet nr 6

kwota netto złożonej oferty – 18.026,04 zł
kwota brutto złożonej oferty – 19.227,12 zł

Pakiet nr 7

kwota netto złozonej oferty – 21,60 zł
kwota brutto złozonej oferty – 26,57 zł

Termin załatwienia reklamacji – w tym samym dniu roboczym.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 196.758,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100).