Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego orza wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.

Pakiet nr 5

Stały nadzór techniczny

Kwota netto złożonej oferty – 6.700,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 8.241,00 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Kwota netto złożonej oferty – 350,00 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 430,50 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

2. oferta nr 2 – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger, ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Pakiet nr 1

Stały nadzór techniczny

Kwota netto złożonej oferty – 190.158,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 233.895,08 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Kwota netto złozonej oferty – 120,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty -147,60 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny

3. oferta nr 3 – EndoTrade Sp. z o.o. ul. Dzieci Warszawy 27B/62, 02-495 Warszawa.

Pakiet nr 2

Stały nadzór techniczny

Kwota netto złożonej oferty – 16.000,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 19.680,00 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Kwota netto złożonej oferty – 200,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty –246,00 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

4. Oferta nr 4 – P.T.M. ANES-MED Sp. z o.o. ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa.

Pakiet nr 4

Stały nadzór techniczny

Kwota netto złożonej oferty – 3.120,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 3.837,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Kwota netto złożonej oferty – 110,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 135,30 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

Pakiet nr 5

Stały nadzór techniczny

Kwota netto złożonej oferty – 4.725,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.811,75 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Kwota netto złożonej oferty – 110,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 135,30 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

5. Oferta nr 5 – ANMEDIQ S.C. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska.

Pakiet nr 4

Stały nadzór techniczny

Kwota netto złozonej oferty – 4.410,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 5.424,30 zł

Naprawa i konserwacja sprzetu medycznego

Kwota netto złożonej oferty – 500,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 615,00 zł

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 259.530,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiat dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych).