Nowy sprzęt medyczny zakupiony z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPZP.07.07.00

W ramach działania RPZP.07.07.00 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach złoż wniosek pt. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w niezbędny sprzęt medyczny, wyposażenie i środki ochrony osobistej w walce i zapobieganiu COVID-19”

Wniosek został pozytywnie oceniony i Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał 440 800,00 złotych na zakup sprzętu medycznego.

Sprzęt który Szpital zakupił to:

Aparat USG

Diatermię chirurgiczną

Wideolaryngoskop

2 wózki do przewożenia chorych