Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na Dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 13.04.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na Dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Servier Polska Services Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10

01-248 Warszawa

PAKIET NR 6

Kwota netto – 2.079,50 zł

Kwota brutto – 2.245,86 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2.

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopieniecka 77

40-431 Katowice

PAKIET NR 2

Kwota netto-75.808,00 zł

Kwota brutto – 81.872,64 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 10.260,80 zł

Kwota brutto – 11.081,67 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.388,10 zł

Kwota brutto – 14.459,16 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 154.354,09 zł

Kwota brutto – 167.875,33 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 97.782,30 zł

Kwota brutto – 105.604,90 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 243.943,84 zł

Kwota brutto – 263.459,32 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

3.

NEUCA S.A.

ul. Forteczna 35-37

87-100 Toruń

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.863,14 zł

Kwota brutto – 14.972,20 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 161.987,32 zł

Kwota brutto – 175.400,83 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 102.722,95 zł

Kwota brutto – 110.940,76 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4.

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 63.520,00 zł

Kwota brutto -68.601,60 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 218.155,13 zł

Kwota brutto – 235.607,57 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

5.

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

PAKIET NR 1

Kwota netto – 13.449,38 zł

Kwota brutto – 14.525,36 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto – 152.618,84 zł

Kwota brutto – 165.226,49 zł

PAKIET NR 3

Kwota netto – 92.708,22 zł

Kwota brutto – 100.124,89 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 216.047,40 zł

Kwota brutto – 233.331,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

6.

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PAKIET NR 2

Kwota netto – 66.800,00 zł

Kwota brutto – 72.144,00 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto – 10.773,90 zł

Kwota brutto – 11.635,82 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.307,28 zł

Kwota brutto – 14.371,88 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 152.332,17 zł

Kwota brutto – 164.924,69 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 84.256,23 zł

Kwota brutto – 90.996,73 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 214.106,82 zł

Kwota brutto – 231.235,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

7.

Takeda Pharma Sp. z o.o.

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 56.000,00 zł

Kwota brutto – 60.480,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

8.

Lek S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

PAKIET NR 7

Kwota netto – 29.592,00 zł

Kwota brutto – 31.959,36 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

9.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 2

Kwota netto – 62.400,00 zł

Kwota brutto – 67.392,00 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 201.310,39 zł

Kwota brutto – 217.415,21 zł

PAKIET NR 11

Kwota netto – 59.662,58 zł

Kwota brutto – 64.435,59 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień