Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 14.04.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że zaszła pomyłka w podaniu nr pakietu w ofercie złożonej przez firmę Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice. Pomyłka polega na podaniu złej numeracji pakietu, prawidłowo powinno brzmieć:

PAKIET NR 5

Kwota netto – 13.449,38 zł

Kwota brutto – 14.525,36 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto – 152.618,84 zł

Kwota brutto – 165.226,49 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto – 92.708,22 zł

Kwota brutto – 100.124,89 zł

PAKIET NR 10

Kwota netto – 216.047,40 zł

Kwota brutto – 233.331,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień