Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 14.04.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Beryl Med Poland ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów- pakiet nr 5 – 9.288,00 zł, termin dostawy – 1 dzień.

  2. MEDOX Robert Łupicki, ul.Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój – pakiet nr 3- 36.476,89 zł, termin dostawy – 1 dzień, pakiet nr 4 – 69.186,96 zł, termin dostawy – 1 dzień.

  3. BIALMED Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa – pakiet nr 1 – 85.208,64 zł, pakiet nr 2 – 44.685,65 zł.