Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowania w trybie przetarg podstawowy nr 1/22 na dostawę „środków dezynfekcyjnych”.

Pyrzyce, dnia 12.01.2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetarg podstawowy nr 1/22 na dostawę „środków dezynfekcyjnych”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 1 i 2 płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) – do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2×15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2×90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Posiada rejestrację dualną , tj. może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 500ml.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 7 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: wiaderko 5 kg z miarką, z przeliczeniem do 42 pełnych opakowań.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 10 chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N- dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2- didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) – 1 minuta. Tbc (M.terrae) – 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13×20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 11 chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13×20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja:wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź – NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą aby zamawiający dopuścił w pozycji 13 enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwazaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe.Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zaleczany do endoskopów, posiadający opinie Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chrimed.dot. Kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu – 14 dni. Spektrum działania: bakterie MRSA, grzyby (C.albicans, prątki (M.terrae, M.Avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy – faza 2.1. Opakowania: butelka 1l, kanister 5l.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.