Rejestracja on-line

e-konsylium

Szanowni Państwo,

Szpital Powiatowy w Pyrzycach  dołączył jako Szpital Partnerski w ramach projektu  „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych  z wykorzystaniem platformy telemedycznej” kardiologicznej.

Szpitale partnerskie będą tworzyły sieć kardiologiczną wraz z ośrodkami wiodącymi  oraz placówkami POZ.

Wykaz ośrodków wiodących:

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu,
  • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Platforma e-konsylium ma umożliwić zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności, konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów m.in. kardiologicznych i onkologicznych. Zapewni też m.in. przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej.