Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna lub na miejscu

w REJESTRACJI CENTRALNEJ . tel. 91 579 32 26

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

W poradni przyjmuje specjalista chorób płuc.

Zakres działalności poradni to:
– diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego, m in. spirometria,
– usg jam opłucnowych,
– badania bakteriologiczne,
– kwalifikacje do bronchofiberoskopii,
– kwalifikacje do zabiegów operacyjnych.