Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierujący oddziałem: lek. med. Ilona Mędzin

                                                                                                                                   Pielęgniarka Oddziałowa : Izabela Kaźmierczak

                                                                                                                                             tel. 91 570 25 73  wew. 289

Oddział wyposażony jest w 4 łóżka intensywnego nadzoru oraz wysokospecjalistyczną aparaturę monitorującą i podtrzymującą podstawowe funkcje życiowe W oddziale leczeni są pacjenci znajdujący się w stanach zagrożenia życia, przyjmowani z innych oddziałów szpitalnych oraz przywiezieni przez Pogotowie Ratunkowe. W Oddziale Anestezjologii przeprowadza się znieczulenia pacjentów do zabiegów operacyjnych najnowocześniejszymi metodami. Bezpieczeństwo pacjentów gwarantuje wysokiej jakości sprzęt anestezjologiczny i aparatura monitorująca oraz sale wybudzeń znajdujące się w obrębie bloku operacyjnego. Nad całością czuwa wysoko wykwalifikowany personel lekarsko – pielęgniarski. W obrębie oddziału działa zespół leczenia bólu.