Rejestracja on-line

Izba Przyjęć

dyżurka pielęgniarek tel. 91 481 35 28

 

Zadaniem Izby Przyjęć jest kwalifikacja pacjentów do leczenia na oddziałach szpitalnych, udzielanie pomocy doraźnej, porad oraz kierowanie pacjentów do przychodni specjalistycznych.