Rejestracja on-line

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna lub na miejscu

tel.  91 817 11 10

czynna jest

od poniedziałku do piątku

od godziny 08.00  do godz. 15.30


 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Na pierwszą wizytę pacjent winien zgłosić się z kompletem wymaganych badań.

W poradni przyjmują specjaliści z zakresu kardiologii.

Zakres działalności poradni to :
• diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego,
• kontrola pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno – wieńcowego i angioplastyki wieńcowej oraz innych operacjach kardiochirurgicznych,
• kontrola poszpitalna chorych leczonych w szpitalu z przyczyn kardiologicznych.

Wykonywane są badania diagnostyczne:
– ekg wysiłkowe,
– ekg 24 godzinne metodą Holtera,
– 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego,
– usg serca.