Poradnia Kardiologiczna

Poradnia czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna lub na miejscu

w REJESTRACJI CENTRALNEJ     tel. 91 579 32 26

 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Na pierwszą wizytę pacjent winien zgłosić się z kompletem wymaganych badań.

W poradni przyjmują specjaliści z zakresu kardiologii.

Zakres działalności poradni to :
• diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego,
• kontrola pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno – wieńcowego i angioplastyki wieńcowej oraz innych operacjach kardiochirurgicznych,
• kontrola poszpitalna chorych leczonych w szpitalu z przyczyn kardiologicznych.

Wykonywane są badania diagnostyczne:
– ekg wysiłkowe,
– ekg 24 godzinne metodą Holtera,
– 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego,
– usg serca.