Rejestracja on-line





Poradnia Medycyny sportowej

 

Poradnia czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna lub na miejscu

tel.  91 817 11 10

czynna jest

od poniedziałku do piątku

od godziny 08.00  do godz. 15.30


 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W poradni przyjmuje specjalista orzecznictwa sportowo – lekarskiego.
Do zadań Poradni należy przede wszystkim udzielanie porad w zakresie medycyny sportowej, wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych.