Rejestracja on-line

Administracja

SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH

                                                                 Centrala tel. 91 570 25 73

                                                        Rejestracja Centralna – 91/ 579 32 26

 

 

Sekretariat –wew.  216

Dział Organizacji i Usług Medycznych – wew. 296

Sekretarki Medyczne – wew. 285

Główny Księgowy –wew.  217

Dział Finansowo-Księgowy– wew. 269

Dział Księgowości – wew. 295

Kasa – wew. 260

Dział Gospodarczo – Techniczny– wew. 288

Dział Zaopatrzeń i Zamówień Publicznych – wew. 266

Informatyk – wew. 290

Inspektor BHP –wew.  288

Kadry – wew. 277

Płace – wew. 234

Naczelna Pielęgniarka –wew.  283

Zakład Opiekuńczo Leczniczy –  wew. 225

Związki zawodowe – wew. 261

Ekonomista/ Pełnomocnik ds. Jakości  – wew. 290

Dział Farmacji Szpitalnej – wew. 279

 

Kontakt e-mail:

Sekratariat: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl lub sekretariat@szpital-pyrzyce.pl

Informatyk: informatyk@szpital.pyrzyce.net.pl

Zaopatrzenie: zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl

Księgowość: ksiegowosc@szpital.pyrzyce.net.pl

Kadry: kadry@szpital.pyrzyce.net.pl

Płace: place@szpital.pyrzyce.net.pl

Dział Organizacji i Usług Medycznych: metorg@szpital.pyrzyce.net.pl