Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 03.11.2020 r.

 

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul.Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 2.091,60 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 40.177,62 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 34.020,00 zł.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 30.10.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz-Kolonia.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 56.004,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 60.582,12 zł

TERMIN DOSTAWY – do 21 dni

Warunki gwarancji – 36 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 62.556,80 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100 ).

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2020 na dostawę implantów, wkręty, groty, podkładki, druty, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 29.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2020 na dostawę implantów, wkręty, groty, podkładki, druty, siatki przepuklinowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 36.309,60 zł.