Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 14.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 8 dopuści stapler o wozmiarze 32 mm, pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź-NIE.

 1. Pytanie – czy zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 9-10 dopuści stapler i ładunek o długości 80 mm i wysokości zszywek 3,8 i 4,8 mm. Pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź- NIE.

 1. Pytanie – czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 pozycję nr 11, pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź-NIE.

 1. Pytanie – czy w pozycji nr 9 zamawiający dopuści stapler liniowy z nożem o długości 80mm i wydokościązszywki do wyboru 3.8 i 4.8mm?

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – czy w pozycji nr 10 zamawiający dopuści ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80mm i wysokością zszywki do wyboru 3.8 i 4.8 mm?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „leków, pieluchomajtki, materiały jałowe do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Pyrzyce, dnia 9.09.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: „leków, pieluchomajtki, materiały jałowe do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Znak sprawy: 12/2020.

 1. Pakiet 5 poz. 36 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym x 40 szt. z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź- NIE.

 1. Pakiet 9 poz. 13 – czy Zamawiający wyłączy pozycję 13 do osobnego pakietu ? Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie bowiem pozwoli złożyć oferty większej liczbie Wykonawców, a co za tym idzie uzyskać korzystniejszą cenę.

Odpowiedź- NIE.

 1. Pakiet 9 poz. 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w produktu leczniczego Mannitol 20% w opakowaniu szklanym? Opakowanie szklane jest znacznie bezpieczniejsze w przypadku Mannitolu, gdyż jest całkowicie przezierne, co daje możliwość zauważenia i rozpuszczenia wszystkich skrystalizowanych cząsteczek.

Mannitol jest stosowany głównie na oddziałach neurologicznych w przypadku obrzęku mózgu, w celu wymuszenia diurezy. Jeśli mamy obrzęk mózgu, bardzo ważne jest aby dostarczyć lek zmniejszający obrzęk w jak najmniejszej objętości, każda dodatkowa objętość płynu zwiększa obrzęk. Dlatego powszechnie stosowany jest Mannitol 20%, a nie 15%.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

 1. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 w pozycji 4 preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.
  W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
  Jednocześnie pragniemy dopytać czy Zamawiający wpisując 2 razy pozycję nr 4:
  4 Aqua pro injectione R-r do infuzji 500 ml 300
  4 Płyn wieloelektrolitowy R-r do infuzji 500 ml 8000
  nie pomylił numeracji?

Odpowiedź- NIE. Pozycja Aqua pro inj 500 ml oraz płyn wieloelektrolitowy to dwie osobne pozycje przy których pomylono numerację.


5. Czy zamawiający w Pakiecie 9 w pozycji 4 „Płyn wieloelektrolitowy R-r do infuzji 500 ml 8000” wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia?

Odpowiedź- NIE.


6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 9 w pozycji 1,2,3,4 (4 Aqua pro injectione R-r do infuzji 500 ml 300),5,6,7,8,9 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
• zastosowanie opakowań typu worek Viaflo w układzie zamkniętym może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
• redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
• worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
• koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Jednocześnie pragniemy dopytać czy Zamawiający wpisując 2 razy pozycję nr 4:
4 Aqua pro injectione R-r do infuzji 500 ml 300
4 Płyn wieloelektrolitowy R-r do infuzji 500 ml 8000
nie pomylił numeracji?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 9.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 4-czy zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści system do osteotomii piszczeli składający się z:

a) biowchłanialnych, osteokondukcyjnych klinów do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min 10 rozmiarach/kątach (od 6mm do 15 mm).

Odpowiedź – NIE.

b) płytki stalowej do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiającej dostępomałoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm, 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5 mm.

Odpowiedź- NIE.

 1. śrub kątowo-stabilnych do blokowania płytki o średnicy 6,5 mm w min. 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtki, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 08.09.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtki, materiały jałowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – pakiet nr 1 pozycja nr 5- prosimy o doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 5?

Odpowiedź- Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 40:60, zawartość białka 7,7g/100ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100ml-2% en. Węglowodany 11,7g/100 ml (ponad 58% węglowodany złozone), tłuszcze 7,7g/100 ml, obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta zzawartością oleju rybiego, 6 naturalnych karotenoidów (0,30mg/100ml), klinicznie wolna od laktozy (<0,025), bez zawartości fruktozy, o osmolarności 395 mOsmol/l,100ml, dieta do podaży przez zgłębnik.