Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 31.03.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – Pakiet nr 8 poz. nr 96 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 96 Carbo Medicinalis tabl. 150 mg, 20 tabl. wyraża zgodę na wycenę 4 opakowań Carbo medicinalis x 30 tabletek?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku

Pyrzyce, dnia 31.03.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 3/2021 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,2,3 złożoną przez następujących Wykonawców

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

termin dostawy–

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1.

Beryl Med Poland

ul. Złotej Jesieni 58

05-410 Józefów

Pakiet nr 5

Kwota brutto – 9.288,00 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

2

MEDOX Robert Łupicki

ul. Młyńska 11C

78-320 Połczyn Zdrój

Pakiet nr 3

Kwota brutto – 36.476,89 zł

Pakiet nr 4

Kwota brutto – 69.186,96 zł

60 pkt

60 pkt

1 dzień

1 dzień

40 pkt

40 pkt

100 pkt

100 pkt

3

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota brutto – 85.208,64 zł

Pakiet nr 2

Kwota brutto – 44.685,65 zł

60 pkt

60 pkt

Brak

Brak

0 pkt

O pkt

60 pkt

60 pkt

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 30.03.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków dla apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie -czy zamawiający w pakiecie nr 10 – leki różne 5 poz 25 (Bupiwakaina r-r hiperbaryczny) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga a dopuszcza.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 30.03.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Beryl Med Poland Sp. z o.o.

ul. Złotej Jesieni 58

05-410 Józefów

Pakiet nr 5

Kwota netto – 8.600,00 zł

Kwota brutto – 9,288,00 zł

Termin dostawy – 1 dzień

2.

MEDOX Robert Łupicki

ul. Młyńska 11C

78-320 Połczyn Zdrój

Pakiet nr 3

Kwota netto – 33.774,90 zł

Kwota brutto – 36.476,89 zł

Pakiet nr 4

Kwota netto – 64.062,00 zł

Kwota brutto – 69.186,96 zł

Termin dostawy – 1 dzień

3.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Pakiet nr 1

Kwota netto – 78.570,50 zł

Kwota brutto – 85.208,64 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto – 41.375,60 zł

Kwota brutto – 44.685,65 zł

Termin dostawy – brak.