Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 8/2011

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów w trybie przetargu Czytaj dalej

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2011

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2011

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2011 na utylizację odpadów medycznych.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  Czytaj dalej