Poradnia Medycyny sportowej

 

Poradnia czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna lub na miejscu

w rejestracji centralnej. tel. 91 570 25 73  wew. 210

 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W poradni przyjmuje specjalista orzecznictwa sportowo – lekarskiego.
Do zadań Poradni należy przede wszystkim udzielanie porad w zakresie medycyny sportowej, wydawanie orzeczeń uprawniających do udziału w treningach i zawodach sportowych.