Kontakt

Adres do korespondencji:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II 2
74 – 200 Pyrzyce
woj. zachodniopomorskie

Telefony:

Rejestracja: 91 579 32 26

Centarla: 091 570 25 73
Sekretariat: 091 579 30 95
fax: 091 579 32 27

Kontakt e-mail:

Sekratariat: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

ZOL: zol@szpital.pyrzyce.net.pl
Informatyk: informatyk@szpital.pyrzyce.net.pl
Zaopatrzenie: zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl
Księgowość: ksiegowosc@szpital.pyrzyce.net.pl
Kadry: kadry@szpital.pyrzyce.net.pl
Płace: place@szpital.pyrzyce.net.pl
Dział Organizacji i Usług Medycznych: metorg@szpital.pyrzyce.net.pl