Rejestracja on-line

Kontakt

Adres do korespondencji:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II 2
74 – 200 Pyrzyce
woj. zachodniopomorskie

Telefony:

Rejestracja Centralna : tel.  91 817 11 10

Centrala  :  91 570 25 73 lub 91 481 35 00
Sekretariat:  91 579 30 95 lub 91 481 35 16
fax:  91 579 32 27 lub 91 481 35 70

Skrzynka podawcza e-PUAP: /SPPyrzyce/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-26100-30919-DFJWJ-27

Kontakt e-mail:

Sekretariat: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl lub sekretariat@szpital-pyrzyce.pl

ZOL: zol@szpital.pyrzyce.net.pl
Informatyk: informatyk@szpital.pyrzyce.net.pl
Zaopatrzenie: zaopatrzenie@szpital.pyrzyce.net.pl
Księgowość: ksiegowosc@szpital.pyrzyce.net.pl
Kadry: kadry@szpital.pyrzyce.net.pl
Płace: place@szpital.pyrzyce.net.pl
Dział Organizacji i Usług Medycznych: metorg@szpital.pyrzyce.net.pl
Dział Farmacji Szpitalnej: apteka@szpital.pyrzyce.net.pl

Konto bankowe

BNP Paribas o/o Pyrzyce
19 2030 0045 1110 0000 0222 2130