Poradnia Chirurgii Ogólnej

tel. 91 570 25 73 wew. 252

Poradnia czynna jest w wyznaczonych dniach i godzinach.

Możliwa jest rejestracja telefoniczna lub na miejscu

w rejestracji centralnej. tel. 91 570 25 73  wew. 210

 

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza rodzinnego.

W poradni przyjmują specjaliści zatrudnieni w oddziale chirurgicznym szpitala.

Zakres działalności poradni to :
• porady z zakresu schorzeń chirurgicznych i chirurgii ogólnej,
• zabiegi z zakresu małej chirurgii, np. zdjęcie płytki paznokciowej, usuwanie niezłośliwych zmian skórnych (kaszaki, brodawki, tłuszczaki, gangliony, torbiele, zmian z błon śluzowych i tkanek miękkich, itp.) z niezbędną diagnostyką ( w tym badanie histopatologiczne).
• chirurgia urazowa – szycie ran, unieruchomienie złamań narządów ruchu,
• leczenie ostrych stanów zapalnych, np. torbieli ropnych,
• diagnostyka i ewentualnie kierowanie do specjalistycznych badań, np. endoskopia, angiografia,
• kontynuacja leczenia poszpitalnego.