Rejestracja on-line

Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierujący oddziałem:  lek. med. Roland Żwierełło

dyżurka pielęgniarek  tel.  91 481 35 21

 

Oddział wyposażony jest w 30 łóżek, w tym 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. W oddziale zatrudnieni są lekarze specjaliści z Iº i IIº specjalizacji.
W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, nerek. W zakresie układu krążenia wykonywana jest pełna diagnostyka przedinwazyjna choroby wieńcowej oraz ścisła współpraca z Pracowniami Angiograficznymi w zakresie leczenia zabiegowego, m.in.świeżych zawałów mięśnia sercowego. W zakresie chorób przewodu pokarmowego wykonywana jest diagnostyka endoskopowa wybranych chorób przewodu pokarmowego, m. in. endoskopowe hamowanie krwawień, polipektomie.