Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

        Kierujący oddziałem: lek. med. Michał Chmielnicki

                                                                          Pielęgniarka Oddziałowa: Katarzyna Wudarczyk

     dyżurka pielęgniarek tel. 91 481 35 12

     dyżurka lekarzy tel. 91 481 35 13

 

 

Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej liczy 15 łóżek. Zatrudnieni są lekarze specjaliści z IIº i Iº specjalizacji.
Do oddziału przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu, powstałymi na skutek choroby samoistnej, jak i w wyniku działania urazów zewnętrznych. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez lekarzy ortopedów i obejmują operacje korekcyjno – rekonstrukcyjne układu kostno – mięśniowego, protezoplastykę stawów, np. w chorobie zwyrodnieniowej, jak i zabiegi diagnostyczne, np. artroskopie stawów kolanowych, barkowych. Posiadany sprzęt operacyjny zapewnia możliwość zamkniętego nastawienia złamania, operowania w polu niedokrwiennym, endoskopii stawów.