Przetargi

Strona 1 z 14912345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 1/22 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 19.01.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 1/22 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę :

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

termin dostawy–

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

Kwota netto – 161.422,35 zł

Kwota brutto – 174.422,85 zł

60 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. Nie odrzucono oferty.

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


19.01.2022 r. ……………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 1/22 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 17.01.2022 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 1/22 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto – 161.422,35 zł

Kwota brutto – 174.422,85 zł

Termin dostawy – 1 dzień

17.01.2022 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym nr 1/22 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

 

 

Pyrzyce, dnia 17.01.2022 r.

 

 

Zamawiający:

 

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym nr 1/22 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 173.317,32 zł (brutto).

 

 

 

 

 

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetarg podstawowy nr 1/22 na dostawę „środków dezynfekcyjnych”.

Pyrzyce, dnia 12.01.2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetarg podstawowy nr 1/22 na dostawę „środków dezynfekcyjnych”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 1 i 2 płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) – do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2×15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2×90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Posiada rejestrację dualną , tj. może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 500ml.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 7 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: wiaderko 5 kg z miarką, z przeliczeniem do 42 pełnych opakowań.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 10 chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N- dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2- didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) – 1 minuta. Tbc (M.terrae) – 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13×20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą aby Zamawiający dopuścił w pozycji 11 chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13×20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja:wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź – NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą aby zamawiający dopuścił w pozycji 13 enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwazaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe.Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zaleczany do endoskopów, posiadający opinie Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chrimed.dot. Kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu – 14 dni. Spektrum działania: bakterie MRSA, grzyby (C.albicans, prątki (M.terrae, M.Avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy – faza 2.1. Opakowania: butelka 1l, kanister 5l.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Strona 1 z 14912345678910...203040...Ostatnie »