Przetargi

Strona 1 z 6512345678910...203040...Ostatnie »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 13/2019 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266, Kuchnia 5702-573 wew. 278.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 13/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.

Ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2019 na dostawę:

Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Skowrońska Beata

2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

  • CENA – 60%

  • TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.

Termin składania ofert – 24.09.2019 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 24.09.2019 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą – 23.10.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 12.09.2019 r.

Pakiet nr 1- Owoce

Pakiet nr 2 – Warzywa

Pakiet nr 3- ziemniaki

Pakiet nr 4 – pieczywo

Pakiet nr 5-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)

RODO-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie-kuchnia

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Dotyczy postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów

Dotyczy: postępowanie nr 12/2019 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 4.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie nr 12/2019 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 10 wynosi: 25.305,50 zł.

2. Centrala Farmacutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 5.184,38 zł.

3. ASPEN Polska Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 11 wynosi: 17.694,29 zł.

4. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 wynosi: 19.388,17 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 8 wynosi: 1.723,68 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 14 wynosi: 45.252,00 zł.

5. Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi: 20.556,37 zł

6. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 3.867,70 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 58.146,01 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie 5 wynosi: 1.606,62 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 82.837,62 zł.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi: 23.058,94 zł.

7. ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 34.590,51 zł.

8. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 48.576,28 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Pyrzyce, dnia 3.09.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej „ANES-MED” Sp. z o.o. ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa.
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.120,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.837,60 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 135,30 zł

Stały nadzór techniczny:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 4.725,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 5.811,75 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
Kwota netto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 110,00 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 135,30 zł

Strona 1 z 6512345678910...203040...Ostatnie »