Przetargi

Strona 1 z 20512345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego nr 7/2023 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę: „ leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Pyrzyce, dnia 07.06.2023 r.

Dotyczy:
Przetargu nieograniczonego nr 7/2023 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę:leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści zaoferowanie produktu leczniczego SMOFLIPID 20%
10 but. 500ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 2 opk. ?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści zaoferowanie produktu leczniczego SMOFKABIVEN 4
worki po 1477ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 5 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści zaoferowanie produktu leczniczego SMOFKABIVEN
PERIPHERAL 4 worki po 1448ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 3 opk. ?

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści zaoferowanie produktu leczniczego AMINOMIX 1
NOVUM 4 worki po 1500 ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 8 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.


Dotyczy pakietu nr 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 13 dopuści zaoferowanie produktu leczniczego DEKSTRAN 10%
40 000 FRESENIUS 100 mg/ml opk. x 12 but. x 250ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 2 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego
DEKSTRAN 10% 40 000 FRESENIUS 100 mg/ml opk. x 12 but. x 500ml z jednoczesnym przeliczeniem
ilości na 4 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.


Dotyczy pakietu nr 10
Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 2 dopuści zaoferowanie leku Ciprofloxacinum 2 mg/ml 200
ml x 20 poj Roztwór do infuzji z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 80 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 3 dopuści zaoferowanie leku Ciprofloxacinum 2 mg/ml 100
ml x 40 poj Roztwór do infuzji z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 15 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 11 i 12 dopuści zaoferowanie leku Amikacyna postaci
ampułki ?

Odpowiedź- TAK.


Czy Zamawiający oczekuje aby w pakiecie nr 10 poz. 104 zaoferowany został koncentrat zespołu
czynników protrombiny 500 j.m., o stałej zawartości czynnika IX, zawierający białka C i S oraz
niezawierający antytrombiny ?

Odpowiedź-TAK.


Czy Zamawiający dopuści zamianę postaci leku w formie doustnej tabletki na tabletki powlekane,
tabletki drażowane , kapsułki i odwrotnie ?


Czy Zamawiający dopuści zamianę postaci leku fiolki na ampułki i odwrotnie ?

Odpowiedź- Proszę zadać pytanie do konkretnej pozycji z pakietu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań ? Proszę podać sposób przeliczenia
do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowani w górę ?

Odpowiedź- do pełnego opakowania w górę


Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 poz. 27 dopuści zaoferowanie leku PYRALGINA 500 mg 50 tabl.
blister z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 72 opk. ?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy postępowania: 8/2023 Dostawa rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku

Pyrzyce, dnia 7.06.2023 r.

Dotyczy postępowania: 8/2023 Dostawa rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 2 pozycja nr 6

Prosimy o dopuszczenie Prosta końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool zakrzywiona przy złączeniu z drenem, bez kontroli siły ssania, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, ze zdejmowaną białą nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów widoczną w RTG, w nasadce 4 rzędy otworów, końcówka o średnicy 3,9 – 4 mm / 6,1 – 6,2 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 33 cm, połączona z drenem o dł. 3,4 – 3,5 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier – folia.

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 2 pozycja nr 7

Prosimy o dopuszczenie Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem zapewniającym wygodną obsługę podczas długich zabiegów, kontrola odsysania za pomocą przełącznika, o średnicy 24CH, długość 297 mm, posiadająca 4 otwory odbarczające, zakończona kulką zmniejszającą chwytanie narządów, zakończona w stopniowany koniec proksymalny do bezpiecznego, uniwersalnego połączenia drenu, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2 pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, z kontrolą odsysania, końcówka gładko przechodząca w rączkę, o średnicy 18CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2

Pozycja 14

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jednorazowych myjek – rękawic do mycia ciała do higieny osobistej z suchym mydłem aktywującym się pod wpływem wody w kolorze białym, wykonanych z miękkiego materiału delikatnego dla skóry (poliestru i viskozy), okrągły kształt myjki gwarantujący, że nie zmienia ona położenia na dłoni podczas użytkowania, jednorazowego użytku – gotowa do użycia po aktywacji wodą. Wymiary 23,5 cm x 17 cm.

Odpowiedź- TAK.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o parametrach: Myjki do toalety pacjenta – o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 4
Pozycja 5.
Czy zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach:
Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/2023 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 07.06.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/2023 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

———————————————————————————————————————————————

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:


Pakiet 3, Poz. 9
Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski lub czerwony?

Odpowiedź-

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 9 z pakietu nr 3.

2.Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 szt.

3.Zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy: postępowanie przetargowego nr 7/2023 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 05.06.2023 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowego nr 7/2023 na dostawę leków.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w dniu 02.06.2023 r. zostało pomyłkowo zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/S 105-327914.

Prawidłowy numer ogłoszenia o zamówieniu na dostawę leków to:

– 2023/S 102-319922 z dnia 30.05.2023 r.

Strona 1 z 20512345678910...203040...Ostatnie »