Przetargi

Strona 1 z 5712345678910...203040...Ostatnie »

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 27 marca 2019 r. świetlica wiejska w Żabowie

Z okazji Dnia Kobiet

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2019 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – pracownik Farmacji.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert – 19.03.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 19.03.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 17.04.2019 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala
www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) zawiadamiam, że za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:

    1. ISPL Anna Popiela – Schillerul. Strzelecka 7/2, 70 – 381 Szczecin
    2. ISPL Marek Więskiul. Zawadzkiego 84/3, 71 – 246 Szczecin

 

20190204113144

 

Strona 1 z 5712345678910...203040...Ostatnie »