Przetargi

Strona 1 z 9112345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 02.07.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 24.990,77 zł.

  (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 77/100).

 2. YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 19.601,89 zł

  (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 89/100).

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 17.671,41 zł

  (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 41/100).

 3. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 99.440,58 zł

  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 58/100).

 4. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

  Cena brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 15.579,00 zł.

  (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę: „implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 8/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 8/2020 na dostawę:

implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
 2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 04.08.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 04.08.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 02.10.2020 r.

Wpłata wadium – 04.08.2020 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Pyrzyce, dnia 01.07.2020 r.

 

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ -dostawa implantów

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

_formularz JEDZ-implanty-załącznik nr 3

zalacznik 4-dostawa implantów

umowa-załącznik nr 5projekt implanty

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 7-oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 8-implanty

załączni, nr 9 – Oświadczenie-RODO-dostawa implantów

PAKIET NR 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

pakiet nr 2 – elektrody

PAKIET nr 3 – osprzęt do diatermii

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Pyrzyce, dnia 23.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 7/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 24.990,77 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 5 złożoną przez firmę – YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 19.601,89 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 17.671,41 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 7 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 99.440,58 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

 • ofertę nr 8 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 15.579,00 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

II. Jednocześnie, informujemy, że zostały złożone oferty następujących Wykonawców niepodlegające odrzuceniu:

 1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 3 – 15.597,36 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 59,92 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 99,92 pkt.

 1. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11c, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 21.500,86 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 54,70 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 21.590,06 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 49,11 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 89,11 pkt.

 1. Odrzucono oferty następujących firm:

 1. Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 w pakiecie nr 5- rękawy papierowo-foliowe.

 1. MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 w pakiecie nr 5 – rękawy papierowo-foliowe.

3. POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 6 w pakiecie nr 3 – materiały medyczne różne.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 18.06.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 6/2020 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania nastepującym Wykonawcom:

 1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 81.722,42 zł

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwdzieścia dwa złote 42/100).

 1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 3.461,83 zł

(słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 83/100).

 1. BL MEDICA Sp. z o.o. Sp.K. ul. Letnia 2a, 72-123 Kliniska Wielkie.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 12.363,84 zł

(słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 84/100).

 1. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Kwota brutto wybranej ofgerty w pakiecie nr 2 – 106.410,96 zł.

(słownie: sto sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych 96/100).

 1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 19.332,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote).

 1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 134.665,20 zł

(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 20/100).

 1. URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 57.157,30 zł

(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 30/100).

Strona 1 z 9112345678910...203040...Ostatnie »