Przetargi

Strona 1 z 19412345678910...203040...Ostatnie »

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 2/2023 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa i piątek.

Pyrzyce, dnia 25.01.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 2/2023 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, odbiór odpadów i przywóz pojemników zbiorczych z oznakowaniem kodowym odpadu, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu – poniedziałek, środa i piątek.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Kwota netto – 249.648,00 zł

Kwota brutto – 269.619,84 zł

Kwota netto za 1 kg odpadów – 8,00 zł

Kwota brutto za 1 kg odpadów – 8,64 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 103 km

2.

REMONDIS Medison Sp. z o.o. –

ul. Puszkina 41

42-530 Dąbrowa Górnicza – Lider

PROMAROL Plus Sp. z o.o.

ul. Ciepielówek 2

67-410 Sława – Konsorcjant

Kwota netto – 218.129,94 zł

Kwota brutto – 235.580,34 zł

Kwota netto za 1 kg odpadów – 6,99 zł

Kwota brutto za 1 kg odpadów – 7,55 zł

Odległość spalarni od punktu odbioru odpadów – 58,4 km.

25.01.2023 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 2/2023 na świadczenie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników, odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu – poniedziałki, środa i piątek.

Pyrzyce, dnia 25.01.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 2/2023 na świadczenie usług transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników, odbiór odpadów medycznych trzy razy w tygodniu – poniedziałki, środa i piątek.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 454.904,64 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złote 64/100)

25.01.2023 r.………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 1/2023 na: Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu.

Pyrzyce, dnia 23.01.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym nr 1/2023 na: Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1,złożoną przez wykonawcę:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60%

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

Termin dostawy–

waga 40%

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Frezenius Medical Care Polska SA

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

Kwota netto – 284.420,00 zł

Kwota brutto – 308.793,60 zł

60 pkt

3 dni

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. ……………………NIE DOTYCZY…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).

 

23.01.2023 r. …………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 1/2023 na DOSTAWA MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU.

Pyrzyce, dnia 20.01.2023 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego nr 1/2023 na DOSTAWA MATERIAŁÓW DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Cena

1.

Fresenius Medical Care Polska SA

ul. Krzywa 13

60-118 Poznań

Pakiet nr 1

Kwota netto – 284420,00 zł

Kwota brutto – 308.793,60 zł

Termin dostawy – 3 dni

20.01.2023 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Strona 1 z 19412345678910...203040...Ostatnie »