Przetargi

Strona 1 z 6012345678910...203040...Ostatnie »

dot. konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szpital Powiatowy w Pyrzycach po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

1. Wybrano jako najkorzystniejszą :
– ofertę nr 1 złożoną przez DIAGNOSTYKA Sp z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 7/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/2019 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.
Termin składania ofert- 17.06.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.06.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 15.08.2019 r.
Wpłata wadium – 17.06.2019 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 6/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 6/2019 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz materiału szewnego”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 7.05.2019 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 7.05.2019 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 5.06.2019 r. Czytaj dalej

Strona 1 z 6012345678910...203040...Ostatnie »