Projekty

Strona 1 z 212

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zaprasza wszystkie zainteresowanie osoby na warsztaty edukacyjno – informacyjne w ramach realizowanego projektu ,,Lepie zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne w dniu 27 marca 2019 r. świetlica wiejska w Żabowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki jelita grubego – wykonywanie przesiewowych badań kolonoskopowych pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”.

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190) zawiadamiam, że za najkorzystniejsze oferty uznane zostały:

    1. ISPL Anna Popiela – Schillerul. Strzelecka 7/2, 70 – 381 Szczecin
    2. ISPL Marek Więski

      ul. Zawadzkiego 84/3, 71 – 246 Szczecin

      20190204113144

Strona 1 z 212