Rejestracja Centralna

Rejestracja Centralna

tel. 91 570 25 73

wew. 210

czynna jest

od poniedziałku do piątku

od godziny 08.00  do godz. 15.30

Jej zadaniem jest udzielanie informacji dot. lecznictwa ambulatoryjnego

oraz rejestracja do specjalistycznych poradni przyszpitalnych osobiście lub telefonicznie.