Rejestracja on-line

Programy profilaktyczne

 

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

 

Każda Polka pomiędzy 25 a 59 rokiem życia, która w ciągu 3 ostatnich lat nie miała wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna zgłosić się na badanie cytologiczne do zakładu opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Program skierowany jest do osób w grupach wiekowych najbardziej zagrożonych wybranymi chorobami Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką i ustalić dogodny termin wizyty.
Osoby, które nie mieszczą się w podanych grupach wiekowych również mają prawo do bezpłatnych badań w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie na takie badania wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista.
Od roku 2006 w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpital Powiatowy w Pyrzycach realizuje program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, który ma zachęcić  pacjentki do większej troski o własne zdrowie oraz zwiększyć skuteczność wykrywania chorób w ich wczesnym stadium.