Praca

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni

w Poradni Medycyny Sportowej szpitala

lekarza posiadającego uprawnienia do orzecznictwa

Sportowo – Lekarskiego

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95

lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,

ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°

——————————————————————————————

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
zatrudni lekarzy (specjalizacja nie jest wymagana)
do obsługi pacjentów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
w porze nocnej i w dniach świątecznych.
Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Ilona Mędzin pod nr tel. (91) 579 30 95 lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 14°°

——————————————————————————————

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

zatrudni

lekarzy specjalistów z zakresie:

diabetologii

endokrynologii

pulmonologii

urologii

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95

lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,

ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°

——————————————————————————————

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy mgr farmacji.

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95 lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°

——————————————————————————————

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lekarza specjalistę kardiologa.

Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95
lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°

——————————————————————————————

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie:
– chorób wewnętrznych
– anestezjologii i intensywnej terapii
– chirurgii

Oferujemy bardzo korzystne warunki zatrudnienia.

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95 lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°