PRACA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach poszukuje na stanowisko:

Specjalista ds. Organizacji i Usług Medycznych

Wymagania

  • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (zarówno POZ jak i AOS);

  • wykształcenie wyższe ( preferowane o profilu informatycznym lub pokrewne);

  • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;

  • znajomość ustawy o działalności leczniczej;

  • zdolność logicznego, analitycznego i strategicznego myślenia;

  • znajomość programu KAMSOFT;

  • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych;

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95
lub osobiście  w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°
e-mail: sekretariat@szpital-pyrzyce.pl

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni :

 

 

LEKARZY specjalistów w zakresie:

 

·        chorób wewnętrznych

·        geriatrii

·         medycyny rodzinnej

·         radiologii

·         gastroenterologii

 

PIELĘGNIARKI                                                do pracy w oddziałach:

 

·        chorób wewnętrznych

·        anestezjologii i intensywnej terapii

·        zakładzie opiekuńczo – leczniczym

·        chirurgii ogólnej

·        chirurgii urazowo – ortopedycznej

·        bloku operacyjnym

 

FIZJOTERAPEUTÓW     

                              

   

                                                                MAGISTRA FARMACJI

 

 

 

 

Szczegółowe informacje: tel. (91) 579 30 95
lub osobiście w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach,
Jana Pawła II nr 2 w godzinach od 8°° do 15°°
e-mail: sekretariat@szpital-pyrzyce.pl