Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 16/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 16/2016 na dostawę:
„Fizyczna ochrona budynków i terenu Szpitala z obsługą centrali telefonicznej”.

Termin realizacji zamówienia: około 36 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarcz-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 08.12.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 08.12.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 06.01.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-3-ochrona

zal-nr-6-oswi-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-ochrona

zalacznik-nr-2-obowiazki-pracownikow-ochrony

zalacznik-nr-4-wykaz-osob

zalacznik-nr-5-doswiadczenie-zawodowe

zalacznik-nr-7-umowa_projek-na-ochrone

zalacznik-nr-8-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-ochrona

zalacznik-nr-9-art-24-ust-1-i-ust-5

siwz-ochrona

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2016 na:
„Zakup energii elektrycznej”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Marian Kukuła – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 23.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 23.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 22.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

umowa-energia

zalacznik-3-energia

zalacznik-nr-1-energia

zalacznik-nr-5-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej-energia

zalacznik-nr-6-energia

zalacznik-nr-7-energia

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-energia

siws-energia-szpital

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2016 na dostawę:
„Dostawa materiałów do terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatu”.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Izabela Kaźmierczak – Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 17.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 17.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 16.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik-nr-5

zal_1-formularz-ofertowy-nerka

zal_2-formularz-asortymentowo-cenowy_-nerka

zal_3-parametry-techniczne-nerka

zalacznik-nr-4-umowa

zalacznik-nr-6

zalacznik-nr-7-oswiadczenie-nalezy-nie-nalezy-do-gr-kapitalowej

zalacznik-nr-8

siwz-nerka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 13/2016

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2016 na dostawę:
„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin płatności – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 04.11.2016 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 04.11.2016 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 03.12.2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

pakiet nr 2 elektrody

pakiet nr 3 klipsy tytanowe

szpital powiatowy siwz implanty

umowa projekt implanty

zalacznik 3

zalacznik nr 1 do siw1 implanty

zalacznik nr 5 oswiadczenie nalezy nie nalezy do gr kapitalowej

zalacznik nr 6 oswiadczenie art 24 ust 1

zalacznik nr 7

pakiet nr 1implanty i narzedzia artroskopowe