Przetargi

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2021 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 01.09.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2021 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dot. załącznika nr 2 do SWZ

Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem

Pytanie nr 1. Pkt. 42

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyboru opcjonalnego i konfigurowanego wyświetlania ikonek, pasków narzędzi miniatur?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 2. Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcjonalności definiowana, zarządzania
oraz edytowania ROI w zakresie automatycznych i manualnych narzędzi: odręczne, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Pkt. 59

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oprogramowanie stacji lekarskiej posiadało: obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności:

– standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami,

– presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT)

opcja automatycznego tłumienia w tle,

– MPR (Multi Planar Reconstruction),

– CPR (Curved Planar Reformatting),

– Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour)

– wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe
oraz strzałkowe,

– możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych,

– możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze),

– możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia),

– filtrowanie wielopoziomowe,

– Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD ,

– MIP (Maximum Intensity Projection),

– DSA (Digital Subtraction Angiography),

– DRR (Digitally Reconstructed Radiograph),

– Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami,

– Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu,

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany SWZ.

Pytanie nr 4. Pkt. 60

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający oczekuje w zakresie funkcjonalności analizy ilościowej?

Odpowiedź- statystyczna ocena ilościowa zmian w obrazie diagnostycznym.

Pytanie nr 5. Pkt. 61

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z opcją ekranu dotykowego przy pomocy wskaźnika myszy realizowanego przy współudziale monitora dotykowego?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. Pkt. 74, 75, 76

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyboru schematu kolorów interfejsu min. cztery schematy wraz z wyborem wielkości czcionek?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 7. Pkt. 109

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja)
z interfejsem w języku min. polskim?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 8. Pkt. 109

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w zakresie oprogramowania WEB dystrybucji: dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów, możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy myszy?

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 9. Pkt. 109

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) bez opcji: przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie funkcji postprocessingu?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. Pkt. 109

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) działające ze wsparciem dla systemów operacyjnych min. Windows?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź- NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11. Pkt. 109

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) instalowane na stacji roboczej klienckiej?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-NIE. Zamawiający oczekuje rozwiązania działającego w oparciu o przeglądarkę WEB.

System archiwizacji i dystrybucji obrazów DICOM

Pytanie nr 12. Pkt. 3

Zamawiający wymaga by w oprogramowaniu stacji lekarskiej Wykonawca przedstawił certyfikację w klasie wyrobów medycznych min IIb, jednakże w systemie PACS klasy I. Prosimy o ujednolicenie certyfikacji do klasy IIb celem podniesienia walorów bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych rozwiązań medycznych.

Odpowiedź-Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13. Pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści ogólnodostępne oprogramowanie bazodanowe dla systemu PACS,
jednakże działające w oparciu o niekomercyjny motor bazy danych np. PostgreSQL?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność ogranicza możliwość zaoferowania innych systemów uznanych producentów oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza ogólnodostępne niekomercyjne rozwiązania bazodanowe niezależne w utrzymaniu od Wykonawcy.

Pytanie nr 14. Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie PACS wspierające urządzenia archiwizacji w zakresie min: macierze RAID, urządzenia typu NAS, urządzenia typu LTO, Autoloadery, biblioteki taśmowe?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja)
z interfejsem w języku min. polskim?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 16. Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) bez opcji: przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie funkcji postprocessingu?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17. Pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) działające ze wsparciem dla systemów operacyjnych min. Windows?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Pytanie nr 18. Pkt. 31

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w zakresie oprogramowania WEB dystrybucji: dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów, możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy myszy?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 19. Pkt. 6

Prosimy o informację czy koszty integracji z systemem PACS/RIS (licencji, usług serwisowych)
w zakresie urządzeń diagnostycznych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź-koszty ponosi Wykonawca.

System informatyczny RIS

Pytanie nr 20. Pkt. 52

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie RIS z możliwością otwarcia badania bezpośrednio z aplikacji min. eFilm?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21. Pkt. 66

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oferowane oprogramowanie RIS posiadało dedykowany panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wymagania dodatkowe

Pytanie nr 22. Pkt. 76

Prosimy o informację czy koszty integracji systemu PACS/RIS z systemem HIS Zamawiającego – Kamsoft (licencji, usług serwisowych) ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź-koszty integracji z HIS ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 1

Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem

 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stacji wyposażonej w: 1 zatokę 5,25” oraz porty rozszerzeń: 1 x full high Gen 4 PCIe x16, 1 x full height PCI-32, 1 x full-height Gen 3 PCIe x4 ?

 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stacji wyposażonej w zasilacz o sprawności 92% przy obciążeniu 50%?

Odpowiedź-TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Stacja przeglądowa
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stacji wyposażonej w 1 gniazdo PCIe x1?

Odpowiedź-TAK. Zamawiający dopuszcza.

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie aparatów RTG ( aparat RTG sufitowy oraz aparat RTG przyłóżkowy) spełniające następujące parametry, funkcjonalności oraz wymagania minimalne. Prosimy również o wyrażenie zgody na punktację parametrów aparatów RTG, które wpływają na poprawę funkcjonalności i wartościują jego zaawansowanie technologiczne.

Lp.

Wymagane parametry i warunki

Wartość wymagana

Wartość punktowana

Parametr oferowany

Producent

Podać

Model/typ

Podać

Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021

TAK

Aparat RTG z 1 detektorem cyfrowym współpracujący z detektorem z aparatu przyłóżkowego

TAK

Podłączenie do systemu RIS/PACS stanowiącego przedmiot zamówienia

TAK

Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu.

TAK

GENERATOR

Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz

TAK, podać

Moc wyjściowa generatora min. 65kW

TAK, podać

Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV

TAK, podać

Minimalny czas ekspozycji

1ms

TAK, podać

Maksymalny czas ekspozycji ≥6000ms

TAK, podać

Zakres miliamperów min.

20 – 600mA

TAK, podać

Zakres miliamperosekund min. 0,2 – 600mAs

TAK, podać

Automatyczna kontrola ekspozycji

TAK

Ręczny dobór parametrów ekspozycji

TAK

Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR

TAK

Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem

TAK

Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach

TAK

LAMPA RTG, KOLIMATOR

Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm

TAK, podać

Moc małego ogniska ≥ 22kW

TAK, podać

30 kW – 10 pkt.,

< 30 kW – 0 pkt

Wielkość dużego ogniska

1,2mm

TAK, podać

Moc dużego ogniska ≥ 60kW

TAK, podać

80 kW – 10 pkt.,

< 80 kW – 0 pkt

Pojemność cieplna anody

300kHU

TAK, podać

350 kHU – 10 pkt.,

< 350 kHU – 0 pkt

Pojemność cieplna kołpaka

1200KHU

TAK, podać

1300 kHU – 10 pkt.,

< 1300 kHU – 0 pkt

Nominalne obroty anody

8500obr./ min.

TAK, podać

Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom.

TAK, podać

Kolimacja manualna i automatyczna

TAK, podać

Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem

TAK, podać

Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy

TAK, podać

Obrót kolimatora min. ±45°

TAK, podać

Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy

TAK, podać

Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie

TAK, podać

Oświetlenie pola ekspozycji typu LED

TAK, podać

Miarka centymetrowa

TAK, podać

Wskaźnik laserowy centrowania

TAK, podać

Filtry pediatryczne do wyboru, wbudowane

TAK, podać

ZAWIESZONA SUFITOWO KOLUMNA LAMPY

Kolumna lampy zawieszona na suficie

TAK, podać

Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym

TAK, podać

Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm

TAK, podać

Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥180cm

TAK, podać

Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥150cm

TAK, podać

180 cm – 10 pkt

< 180 cm – 0 pkt

Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego

TAK, podać

Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) min. ±120°

TAK, podać

Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej) min. ±120°

TAK, podać

STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM

Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa

TAK, podać

Szerokość blatu ≥80cm

TAK, podać

Długość blatu ≥210cm

TAK, podać

Zakres ruchu poprzecznego

28cm

TAK, podać

Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm

TAK, podać

Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm

TAK, podać

Najniższa odległość blatu stołu od podłogi <56cm

TAK, podać

50 cm – 10 pkt

< 50 cm – 0 pkt

Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥270kg

TAK, podać

Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole

TAK, podać

Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi)

TAK, podać

Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu

TAK, podać

Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm

TAK, podać

Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,2 mm Al.

TAK

0,7 mmAl – 10 pkt

> 0,7 mmAl – 0 pkt

Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole

TAK

Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym

TAK

Przycisk włączenia nadążności lampy

TAK

Szuflada z detektorem śledzi poziomy ruch lampy wzdłuż stołu(środek detektora synchronizowany z promieniem centralnym wiązki)

TAK/NIE

TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

Szuflada z detektorem śledzi zmianę kąta lampy(środek detektora synchronizowany z promieniem centralnym wiązki)

TAK/NIE

TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa

TAK, podać

Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku

35cm do podłogi

TAK, podać

Zakres ruchu pionowego detektora ≥136cm

TAK, podać

Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 115-180cm

TAK, podać

Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi

TAK, podać

Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC

TAK, podać

Odległość płyta statywu – detektor ≤ 45mm

TAK, podać

Pochłanialność płyty statywu

1,0 mm Al

TAK, podać

0,6 mmAl – 10 pkt

> 0,6 mmAl – 0 pkt

Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT

TAK, podać

Przycisk włączenia nadążności lampy

TAK, podać

Motorowy ruch Bucky góra-dół

TAK, podać

Automatyczne wykonywanie badań kości długich dzięki zmotoryzowanemu obrotowi lampy i zmotoryzowanemu Bucky stojaka w ruchu góra-dół

TAK, podać

Stojak dla pacjenta do ekspozycji kości długich

TAK, podać

CYFROWY PŁASKI DETEKTOR WIFI

Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w stole, statywie płucnym i poza stołem

TAK, podać

Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm ± 1cm

TAK, podać

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli 6,0mln

TAK, podać

Rozmiar piksela ≤ 150µm

TAK, podać

Głębokość akwizycji ≥ 16bit

TAK, podać

DQE ≥ 70%

TAK, podać

Rozdzielczość detektora

3,4 lp/mm

TAK, podać

Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s

TAK, podać

Zasilanie detektora w stole i statywie płucnym

TAK

Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP43

TAK, podać

Waga detektora <3,3kg

TAK

Detektor ładowany w szufladzie stołu i statywu płucnego bez konieczności podłączania kabla w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć nastołową ładowarkę wraz z dodatkową baterią.

TAK / NIE

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

Zintegrowana z detektorem rączka do przenoszenia i obsługi

TAK/NIE

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO

Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego

TAK

Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280×1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 21’’

TAK

Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe

TAK

Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy

TAK

Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist

TAK

Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów

TAK

Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.)

TAK

Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów

TAK

Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu

TAK

Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne

TAK

Funkcja obrotu o dowolny kąt

TAK

Powiększenia i odbicia obrazu

TAK

Funkcja pozytyw – negatyw

TAK

Pomiary długości, kątów

TAK

Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów

TAK

Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów

TAK

Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z badaniem w trybie DICOM z przeglądarką zgodną z Dicom

TAK

Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych

TAK

Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników

TAK

Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości

TAK

Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie zdjęć kości długich wraz z automatycznym sklejaniem minimum 3 pojedynczych zdjęć w jedno. Możliwość manualnej korekty złożenia zdjęć w jedno.

Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym

TAK, podać

Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej

TAK, podać

Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora)

TAK/NIE, podać

TAK – 2 pkt

NIE – 0 pkt

Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu

TAK, podać

Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4

TAK, podać

Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC

TAK, podać

Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania do stacji technika

TAK, podać

Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG

TAK, podać

UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia

TAK, podać

APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY

Producent

Podać

Typ, model

Podać

Aparat przewoźny RTG z możliwością współpracy z bezprzewodowymi detektorami stacjonarnego aparatu rtg

TAK

Urządzenia nowe, nieużywane, nierekondycjonowane z bieżącej produkcji.

TAK

Urządzenie/a zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

TAK

GENERATOR

Generator wysokiej częstotliwości HF zasilany z sieci 230V

TAK

Moc generatora [kW]

30

Zasilanie 230 V ± 10% /16A

TAK

Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego

TAK

Minimalny czas ekspozycji [ms]

1

Zakres napięciowy [kV]

40-125

Maksymalna wartość prądu [mA]

400

Zakres prądowo-czasowy [mAs]

0,1-300

Ręczna nastawa parametrów ekspozycji

TAK

Programy anatomiczne

100

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

TAK

Wyzwalacz ekspozycji na kablu min.

3m

RAMIĘ Z LAMPA RTG I WÓZEK

Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem

TAK

Lampa z wirującą anodą

TAK

Lampa jedno- lub dwu-ogniskowa

TAK, podać

Wielkość największego ogniska [mm]

1,3

1,0 – 10 pkt

> 1,0 – 0 pkt

Pojemność cieplna anody [kHU]

100

Całkowita filtracja >2,50mm Al.

TAK

Kąt obrotu kolimatora

Min. ±90°

Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED)

TAK

Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm]

200

Odległość minimalna podłoga – ognisko [cm]

50

Kąt obrotu lampy [0]

Min. ±90°

Kąt pochylenia lampy[0]

min. od -45°

do +160°

Wbudowany DAP

TAK

Wbudowana miarka

TAK

Maksymalna szerokość aparatu maks. [cm]

60

Maksymalna długość maks. [cm]

130

Maksymalna waga aparatu [kg]

450, podać

400 kg – 10 pkt

> 400 kg – 0 pkt

Kieszeń na detektor

TAK

Konstrukcja kolumny lampy ułatwiająca utrzymania aparatu w czystości – Wszystkie kable do lampy ukryte wewnątrz ramienia

TAK / NIE,

Podać

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

DETEKTOR BEZPRZEWODOWY

Detektor bezprzewodowy do stosowania z aparatem przyłóżkowym z możliwością wymiany z aparatem stacjonarnym sufitowym

TAK

Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm ± 1cm

TAK, podać

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli 6,0mln

TAK, podać

Rozmiar piksela ≤ 150µm

TAK, podać

Głębokość akwizycji ≥ 16bit

TAK, podać

DQE ≥ 70%

TAK, podać

Rozdzielczość detektora

3,4 lp/mm

TAK, podać

Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s

TAK, podać

Zasilanie detektora w stole

TAK

Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP43

TAK, podać

Waga detektora <3,3kg

TAK

Detektor ładowany w kieszeni na korpusie aparatu przyłóżkowego bez konieczności wyjmowania baterii.

TAK

Zintegrowana z detektorem rączka do przenoszenia i obsługi

TAK/NIE

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

STACJA TECHNIKA DO OBSŁUGI APARATU

Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280×1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu

TAK

Możliwość obsługi bezprzewodowego detektora z sufitowego aparatu rtg

TAK

Interfejs do sieci szpitalnej min. 100 Mbit/s kablowy oraz WiFi

TAK

Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów

TAK

Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L)

TAK

Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora

TAK

Wybór parametrów obróbki obrazu

TAK

Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST

TAK

Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy)

1000 obrazów

Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu

TAK

Blendowanie (czarne maskowanie tła), ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne

TAK

Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt

TAK

Pomiary długości, kątów

TAK

Funkcja pozytyw – negatyw

TAK

Wskaźnik ekspozycji zgodny z normą IEC w celu porównania z innymi urządzeniami CR/DR

TAK

Powiększenie wybranego fragmentu obrazu

TAK

Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów

TAK

Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów

TAK

Sortowanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania

TAK

Możliwość zapisywania do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs, dawka)

TAK

Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send

TAK

Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie

TAK

Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym

TAK

W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR

TAK

Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na wiek pacjenta

TAK

Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy)

TAK/NIE,

podać

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

Zdalna diagnostyka serwisowa w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych

Tak,

Opisać

Podłączenie do systemu RIS/PACS stanowiącego przedmiot zamówienia

TAK

INNE

Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-ce

TAK, podać

Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski.

TAK

Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie.

TAK

Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy.

TAK

Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę.

TAK

Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.

TAK

Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie w trakcie użytkowania

TAK

Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji

TAK

 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie infrastruktury informatycznej na posiadającej następujące parametry, funkcjonalności oraz wymagania:

L.p.

Opis parametrów

Wartość wymagana

Punktacja

Parametr oferowany

 1. System archiwizacji obrazów (PACS) – 1 zestaw

Nazwa/typ

Podać

Producent

Podać

Nieograniczona liczba klienckich licencji dostępowych dla użytkowników PACS w formie komunikacji poprzez protokół DICOM (zewnętrzne stacje).

TAK

Automatyczny backup bazy danych

TAK

Funkcjonalność DICOM Modality Worklist

TAK

Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM

TAK

Interfejs wspierający standard DICOM 3.0

TAK

Generowanie DICOM Modality Worklist zależnie od statusu badania

TAK

Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP

TAK

Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS

TAK

System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM

TAK

Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań

TAK

Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych

TAK

Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych urządzeń diagnostycznych

TAK

Możliwość „ręcznego” połączenia badania obrazowego DICOM z rekordem pacjenta, np. w momencie awarii listy roboczej DICOM

TAK

Możliwość zdefiniowania i podłączenia dowolnej liczby stacji diagnostycznych i archiwów PACS

TAK

Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 obsługiwane transfer syntaxy: Little Endian Implicit, Little Endian Explicit, JPEG 2000

TAK

Moduł PACS działający na tym samym serwerze co RIS

TAK

System posiada kompresję JPEG 2000 Lossless obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych

TAK

System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od dowolnego tagu w pliku DICOM

TAK

Oferowany system archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) musi być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrób medyczny – zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 211 z późniejszymi zmianami) – tj. musi posiadać:

 • wpis lub zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych,

deklarację zgodności CE z dyrektywą 93/42/EWG – w klasie co najmniej I

TAK

 1. Oprogramowanie stacji lekarskiej i dystrybucji obrazów – 1 zestaw

Obsługa wyświetlania na min. 2 monitorach diagnostycznych, bez konieczności konfiguracji scalania monitorów w ramach sterownika karty graficznej

TAK

System w konfiguracji klient-serwer.

TAK

Diagnostyczna przeglądarka obrazów.

TAK

Autoryzacja użytkownika przez podanie loginu i hasła

TAK

Przeglądarka obrazów może podzielić ekran na siatkę, aby wyświetlić więcej niż jeden obraz naraz.

Siatka może mieć dowolną konfigurację od 1×1, 2×2 do dowolnej konfiguracji określonej przez użytkownika

TAK

Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie list badań według różnych kryteriów

TAK

Nagrywanie badań na nośnikach DICOM CD / DVD wraz z przeglądarką.

TAK

Pomiar długości (prosta i dowolna linia)

TAK

Pomiary kątów (standard i kąt Cobba)

TAK

Obracanie obrazu

TAK

Powiększanie i przesuwanie obrazu

TAK

Inwersja

TAK

Zmiany poziomu okna

TAK

Nieliniowe poziomowanie okien

TAK

Przeglądanie sekwencji mulitframe

TAK

Komentarze i adnotacje na obrazie

TAK

Wsparcie dla konfigurowalnych protokołów wyświetlania badań (hanging protocols)

TAK

Komunikacja DICOM jest realizowana jako proces w tle, a system obsługuje następujące usługi DICOM:

Storage SCP (DICOM Odbieranie, odbieranie i przechowywanie obrazów DICOM przez protokół DICOM)

Storage SCU (DICOM Send, wysyłanie obrazów przez protokół DICOM)

Storage Commitment

Modality Performed Procedure Step (MPPS)

Query/Retrieve

Print SCU (wydruk na drukarce DICOM)

TAK

MIP, MPR, Volume Rendering

TAK

Pomiary ROI

TAK

Funkcjonalności Mammo: Jednoczesne wyświetlanie dwóch lub więcej widoków (porównanie poprzednich i bieżących widoków) w przeglądarce, zgodnie z ustawieniami protokołu wyświetlania

Automatyczne pionowe ustawienie lewej i prawej piersi

Możliwość powiększenia segmentu obrazu

Wyrób medyczny klasy IIa

TAK

Producent

Podać

Nazwa i typ

Podać

Nieograniczona liczba klienckich licencji dostępowych dla użytkowników RIS

TAK

System licencjonowany na poszczególne pracownie. Licencja na podłączenie : (podać aparaty do podłączenia)

TAK podać

Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim

TAK

Klient webowy działający na nowych przeglądarkach z HTML5/CSS3 i działa w oparciu o silnik renderowania HTML przeglądarki, nie wymaga wtyczek flash, java, activex itp.

TAK

Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac OSX

TAK

Automatyczne generowanie wiadomości e-mail do administratorów systemu o zatrzymaniu interfejsu oraz o wywoływanych alertach (wykorzystanie CPU, wykorzystanie miejsca na dyskach)

TAK

Automatyczny backup bazy danych na wskazany zasób sieciowy NFS

TAK

Automatyczny system raportowania o niepowodzeniu wykonania kopii zapasowej za pomocą wiadomości email.

TAK

System audytowy wersjonujący akcje w systemie pozwalający na przywrócenie poprzedniego stanu danych. System musi umożliwiać cofnięcie usunięcia rekordu pacjenta, cofnięcie poprzedniej wersji opisu badania, możliwość przesłuchiwania poprzednich wersji opisów dźwiękowych.

TAK

X

WIDOK OGOLNY

X

X

X

Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnim logowanie: min. adres IP i datę logowania.

TAK

Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o ostatnich zadaniach nagrywania badań DICOM na CD/DVD: min. nazwa nagrywarki, numer badania, data akcji, status.

TAK

Widok ogólny po zalogowaniu posiada listę linków do dokumentów PDF definiowanych przez administratora np. formularze, papier firmowy, oświadczenia.

TAK

Widok ogólny po zalogowaniu posiada informacje o wizytach, które wymagają uzupełnienia danych np. zlecenie przez lekarza uzupełnienia informacji o danych ze skierowania.

TAK

Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada informacje o badaniach przekazanych do konsultacji.

TAK

Widok ogólny po zalogowaniu przez lekarza posiada statystyki opisanych badań.

TAK

X

LISTA WIZYT

X

X

X

Możliwość zmiany widoku listy wizyt w zależności od wybranego czasu i daty

TAK

Możliwość wyszukania i wyświetlenia szczegółów wizyty: ID pacjenta, nazwisko, imię, rodzaj badania, status badania

TAK

Możliwość szybkiego wyszukiwania wizyt na podstawie częściowo wpisanych danych, takich jak: nr badania, PESEL, nazwisko, imię pacjenta, data ur.

TAK

Śledzenie w systemie informacji, czy pacjent już oczekuje na badanie (czy pojawił się w poczekalni)

TAK

Monitorowanie czasu oczekiwania pacjenta na badanie (możliwość przypisania optycznej informacji o czasie oczekiwania)

TAK

Możliwość wyświetlenia grupy i typu badania, jednostki kierującej, lekarza kierującego na liście wizyt,

TAK

Możliwość zawężenia listy do badań pilnych oraz do listy badań z medycyny pracy.

TAK

Na liście pacjentów możliwość wyszukiwania pacjentów po imieniu, nazwisku, dacie urodzenia, PESEL oraz możliwość schowania pacjentów NN z listy pacjentów za pomocą filtra.

TAK

X

FUNKCJE PLANOWANIA PRACY

X

X

X

Intuicyjny terminarz ułatwiający rejestrację z funkcjami drag&drop zarówno dla pojedynczych jak i dla wielu badań jednocześnie (np. z powodu awarii aparatu możliwość przeciągnięcia wielu badań z danego dnia na pole tymczasowe, zmiana dnia i przeniesienie badań w wolne terminy)

TAK

Wyświetlanie w terminarzu podsumowania ilości badań zapisanych na dany dzień z podziałem na rodzaje finansowania

TAK

Wyświetlanie w terminarzu bieżącej informacji na temat ilości punktów NFZ za: dany dzień, miesiąc, rok z podziałem na wykonane i wykonane + planowane (szacowanie statystyczne na podstawie danych podanych przez Zamawiającego)

TAK

Możliwość widoku badań planowych i nieplanowych w terminarzu

TAK

Możliwość szybkiego wyboru daty w terminarzu (miniaturowy kalendarz)

TAK

Generowanie harmonogramu pracy pracowni na każdy dzień

TAK

Możliwość dostosowania przedziałów czasowych (5 min, 10 min, 15 min, 20 min itd.) w Terminarzu w zależności od potrzeb poszczególnych pracowni

TAK

Możliwość tworzenia i zarządzania pasmami rezerwacji (czasy pracy pracowni, święta, czasy przerw w pracy urządzenia np. serwis, dodatkowe informacje np. „tylko dla oddziału SOR”)

TAK

Możliwość szybkiego podglądu pasm rezerwacji za pomocą listy pasm z dodatkowymi informacjami w postaci tabeli.

TAK

Możliwość wydruku listy wizyt w wybranym dniu

TAK

Szybkie rezerwowanie i zgłaszanie wizyt na CITO w terminarzu badań nieplanowych (za pomocą jednego kliknięcia tworzymy wstępnie uzupełnione badanie CITO).

TAK

Wyświetlanie ilości pacjentów aktualnie oczekujących na wykonanie badania

TAK

Możliwość usuwania wizyt z poziomu Terminarza

TAK

Automatyczne odświeżanie informacji nt wizyt bez konieczności odświeżania przeglądarki

TAK

Możliwość tworzenia wizyt nachodzących czasowo na siebie

TAK

Możliwość tworzenia wizyt nieplanowych w terminarzu.

TAK

Podgląd wizyt nieplanowych w terminarzu.

TAK

Możliwość dezaktywacji weekendów (schowania) w widoku terminarza.

TAK

Możliwość szybkiej akceptacji badań zleconych za pomocą drag&drop bezpośrednio na wybraną datę w terminarzu.

TAK

Możliwość szybkiego podglądu badań zleconych po najechaniu kursorem. Informacje minimum: imię, nazwisko, PESEL, płatnik, numer kontaktowy.

TAK

X

FUNKCJE OBSŁUGI ZLECEŃ I OPISYWANIA BADAŃ

X

X

X

Automatyczne wyszukiwanie duplikatów pacjentów wprowadzonych do systemu i system ostrzegania o takich przypadkach (na bazie numeru PESEL)

TAK

Automatyczne obliczenie i wyświetlanie wieku pacjenta na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia

TAK

Możliwość rejestrowania pacjenta na kilka procedur jednocześnie

TAK

Rejestracja pacjentów zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ

TAK

Możliwość indywidualnego ustawienia czasu trwania badania dla każdej wizyty

TAK

Automatyczne wyszukiwanie kodów ICD10 na podstawie fragmentu rozpoznania lub kodu zgodnego z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10

TAK

Możliwość wygenerowania i udostępnienia użytkownikowi obrazu ISO (dane DICOM, opis) i nadruku na płytę CD i DVD (możliwość ręcznego nagrywania badania)

TAK

Możliwość wygenerowania i udostępnienia użytkownikowi obrazu do nadruku na CD (możliwość ręcznego nagrywania badania)

TAK

Zaawansowany system cenników z podziałem na płatników, procedury medyczne, czas obowiązywania, dodatkowe parametry jednostek zlecających (min. REGON i NIP jednostki zlecającej). Walidacja poprawności NIP i REGON.

TAK

Oprogramowanie RIS sterujące robotem do nagrywania płyt bez konieczności instalacji zewnętrznego oprogramowania na komputerze sterującym robotem

TAK

Nagrywanie wyników badań na zewnętrznych duplikatorach (min. Rimage, Primera, Epson) bezpośrednio przez RIS bez dodatkowych licencji.

TAK

Szczegółowa dokumentacja zmian dokonywanych w zakończonych opisach (zmiany, odpowiedzialne osoby)

TAK

Możliwość konfiguracji dostępu do wyników badań podmiotom zewnętrznym przez dowolną przeglądarkę internetową HTML5/CSS3

TAK

Możliwość konfiguracji dodatkowego modułu pozwalającego na nadawanie tymczasowego dostępu do wyniku badania dla pacjenta

TAK

Możliwość konfiguracji dodatkowego modułu pozwalającego na nadawanie tymczasowego dostępu do wyniku badania dla lekarza kierującego

TAK

Możliwość powiadamiania SMS/e-mail wybrane osoby o fakcie opisania badania (np. pacjenta, lekarza kierującego itp..)

TAK

Wyszukiwanie opisów – możliwość wyszukiwania po: dowolnej frazie występującej w tekstach opisów, modalności, ICD10, tagach, dacie badania.

TAK

Funkcjonalność DICOM Modality Worklist

TAK

Możliwość dodania/ skonfigurowania dowolnej liczby list roboczych DICOM

TAK

Generowanie DICOM Modality Worklist zależnie od statusu badania

TAK

Automatyczne usuwanie badania z listy DICOM z konsoli urządzenia, w momencie kiedy badanie zostanie zakończone w RIS

TAK

Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych typów badań

TAK

Generowanie listy roboczej DICOM zależnie od poszczególnych pracowni diagnostycznych

TAK

X

FUNKCJE FINANSOWE

X

X

X

Importowanie danych z kontraktu wygenerowanego przez system informatyczny NFZ

TAK

Automatyczne wstawianie wymaganych informacji o procedurze dla badań Funduszowych (ICD9)

TAK

Możliwość bezpośredniego rozliczania badań w systemie NFZ

TAK

Możliwość generowania raportów na potrzeby współpracy z NFZ

TAK

Obsługa systemu eWUŚ z poziomu systemu RIS (sprawdzanie statusu ubezpieczenia rejestrowanego pacjenta)

TAK

Automatyczne wywołanie sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ) podczas zgłoszenia badania funduszowego

TAK

Możliwość ręcznego wywołania sprawdzenia statusu ubezpieczenia (eWUŚ)

TAK

Możliwość załadowania plików odpowiedzi z systemu eWUŚ przez lokalnego administratora systemu

TAK

Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia. System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem.

TAK

X

OPIS BADANIA

X

X

X

Zintegrowany system dyktowania opisów na każdej lekarskiej stacji opisowej z zachowywaniem kolejnych wersji nagrań

TAK

 1. 2

Graficzna możliwość śledzenia, czy badanie jest w trakcie opisywania

TAK

 1. 5

Blokada opisu badania przez wielu użytkowników z informacją przez kogo badanie jest opisywane.

TAK

 1. 6

Blokada opisu badania przez wielu użytkowników z możliwością przejęcia badania po zakończeniu przez pierwszego użytkownika edycji (powiadomienie z możliwością wybrania akcji przejęcia badania)

TAK

 1. 7

Możliwość zapisania częściowo opisanego badania jako „draft”.

TAK

Wielopoziomowe, edytowalne wzory opisów badań z podziałem na prywatne dla danego użytkownika i publiczne (dla wszystkich).

TAK

 1. 9

Możliwość formatowania wzorów opisów badań

TAK

Rozwijana lista poprzednich opisów.

TAK

RAPORTY

X

X

X

Rozbudowany katalog typowych statystyk dostępnych bezpośrednio z systemu RIS

TAK

 1. 2

Możliwość nadawania praw dostępu do poszczególnych statystyk na poziomie użytkownika oraz grup użytkowników

TAK

 1. 3

Elastyczne dostosowywanie zakresu czasu dla generowanych statystyk

TAK

 1. 4

Ręczne zawężanie wyników statystyki za pomocą dostępnych filtrów

TAK

 1. 5

Elastyczna adaptacja wyświetlania statystyk, np. kolejność i ilość wyświetlanych kolumn

TAK

 1. 6

Generowanie ksiąg pracowni diagnostycznych

TAK

 1. 7

Możliwość podglądu i wydruku wygenerowanych raportów

TAK

Możliwość eksportu raportów do formatu czytelnego dla Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice

TAK

 1. Infrastruktura sprzętowa

Serwer dla systemów RIS i PACS o minimalnych parametrach:

– procesor min. Intel® Xeon® Silver 4214 (2.40GHz, 10 Rdzeni lub równoważny

– min. 64 GB RAM

– min. 4x 600 GB SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 10 tysięcy obrotów, 2,5″)

– min. 4x 4TB (Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2 tysięcy obrotów, 2,5″)

– Podwójny nadmiarowy zasilacz wymieniany bez wyłączania systemu (1+1), 550W

– Karta sieciowa 100/1000 MB/s

– licencje na systemy operacyjne oraz bazy danych niezbędne do pracy systemów RIS i PACS

– min. 5 lat gwarancji NBD w siedzibie klienta

– max. 2U

TAK , podać producenta i opisać konfigurację

Zewnętrzny system NAS o pojemności brutto 4x 4TB.

TAK

Zasilacz awaryjny w obudowie rack min. 1500VA; min.900W, min. 8 gniazd

TAK

 1. Gwarancja na oprogramowanie

Gwarancja na oprogramowanie RIS i PACS i oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej – min. 24 miesięcy

TAK podać

 1. 2

Gwarancja na oprogramowanie RIS i PACS obejmuje wszystkie aktualizacje i nowe wersje oprogramowania wraz z ich instalacją i konfiguracją oprogramowania.

TAK

 1. Stacja lekarska

Producent

Podać

Typ/model

Podać

Obudowa tyou MT

TAK

Procesor min. 6-rdzeniowy, min 3.10GHz.

TAK

Zasilacz min. 300W

TAK

Min. 16 GB RAM pamięci DDR4 w modułach UDIMM

TAK

Dysk SSD M.2 PCIe NVMe™ Class 40 o pojemności min. 512 GB

TAK

Przewodowa klawiatura i mysz w zestawie

TAK

Napęd DVD

TAK

System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny

TAK

Bezpłatny dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera podczas trwania gwarancji oraz po jej zakończeniu – podać link strony.

TAK, podać

Gwarancja na komputer -36 miesięcy

Tak

Para monitorów diagnostycznych wraz z dedykowaną przez producenta kartą graficzną i oprogramowaniem do kalibracji o min. parametrach:

Komplet Monitorów (2 sztuki) umożliwiających wyświetlanie obrazów monochromatycznych zgodnie z DICOM i kolorowych z następujących modalności: CR/CT/DX/MR/NM/PT/US/XA. Wymagana dostawa dwóch monitorów wraz z kartą grafiki

Minimalne wymagania dot. parametrów monitorów:

– przekątna min. 21”,

– rozdzielczość: min. 2 Mpix,

– rozmiar piksela: > 0,14 mm, < 0,28 mm,

– stosunek boków: 4:3,

– tablica LUT: min. 30 bit (10 bit R/G/B),

– rodzaj podświetlenia: LED

– skalibrowana luminancja na poziomie: min. 400 cd/m2

– kontrast min: 1400:1,

– wyrób medyczny min. klasy IIa,

– gwarancja producenta: min. 5 lat – obejmująca: monitor, kartę grafiki, sterowniki, oprogramowanie do kontroli jakości oraz wszystkie wbudowane przyrządy pomiarowe, w tym również wbudowany kalibrator.

TAK, podać producenta i model

UPS o min. parametrach:

– moc wyjściowa 1200 VA

– moc rzeczywista 750W

– Konstrukcja energooszczędna

– automatyczna dezaktywacja nieczynnych urządzeń peryferyjnych

– gniazda typu FR – 8 sztuk

– Czas podtrzymania bateryjnego: 50% 9,5 minuty; 30%: min. 19 minut

– Gwarancja – 36 m-cy

TAK

Możliwość instalacji na stacji przeglądarki diagnostycznej PACS.

Tak

Monitor nawigacyjny/do wykonywania opisów o min. parametrach:

– Rozmiar matrycy min. 21,5 “

– Panel IPS Full HD (1920×1080), matowy, 16:9

– Rozstaw pikseli max. 0,265 mm

– jasność min. 250 cd/ m2

– Kąty widzenia min. poziomy / pionowy: 178 / 178

– Czas reakcji max. 8 ms

– Kontrast min. 1000:1

– Złącza min. HDMI, Display Port, 3 x USB 3.0

– Regulacja kąta pochylenia w zakresie min. -5/+21

– Regulacja obrotu min. ± 45 stopni

– Kąt rotacji min. o 90 stopni (pivot)

– Regulacja wysokości min. o 130 mm

– Vesa 100 x 100 mm

– Monitor tego samego producenta co komputer stacji roboczej

– 36 m-cy gwarancji

TAK

 1. Duplikator automatyczny płyt CD (wraz z komputerem sterującym) – 1 zestaw

Producent

Podać

Nazwa i typ urządzenia

Podać

Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę – 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD

Liczba pojemników wejściowych – 2

Liczba pojemników wyjściowych – 1

Pojemność pojemników wejściowych – 100 (2×50)

Pojemność pojemnika wyjściowego – 50

Rozdzielczość drukowania – min. 1440 x 720

Liczba pojemników z tuszem – 6

Konfiguracja dysz – 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor

Kierunek drukowania – Dwukierunkowo, Jednokierunkowo

Liczba napędów – min. 2

Wymiary – max 377 x 493 x 348

Waga – max 25 kg

Poziom hałasu – Praca: max. 45 dB (A)

Zużycie energii – max. 52W, max. 27W (w trybie czuwania)

Komunikacja – USB 3.0

Tak

Komputer sterujący z monitorem:

Komputer – min. procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchamrk wynik co najmniej 8000 punktów, 8GB RAM DDR4, dysk 256GB SSD, Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny – równoważność, port USB 3.0, obudowa typu micro, podstawa do monitora i komputera umożliwiająca wpięcie komputera z tyłu monitora

Monitor – min 21,5

Duplikator sterowany z poziomu systemu RIS/PACS, bez konieczności zastosowanie zewnętrznego oprogramowania sterującego.

Tak

Gwarancja na zestaw – min. 36 m-cy, wraz z care pack producenta duplikatora

Tak, podać

 1. Stacja przeglądowa – 14 zestawów (komputer + monitor)

Producent i model komputera

Podać

Producent i model monitora medycznego

Podać

Minimalne wymagania dotyczące monitora medycznego:

– przekątna ekranu min. 21,4”

– rozdzielczość: 1920×1080

– Głebia bitowa: 30 bitów

– Obrazowanie kolorów

– obrazowanie skali szarości

– Ustawienia oświetlenia otoczenia poprzez wybór pomieszczenia opisowego

– Przedni czujnik

– Jasność maksymalna: min. 300 cd/m2

– Skalibrowana jasność DICOM: min. 200 cd/m2

– Obrót wokół osi – 90 stopni

Tak

Minimalne parametry komputera:

– Procesor czterordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8500 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net

– 8 GB RAM

– Dysk twardy min. 256 GB SSD

– System operacyjny Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny

Tak

Stacje muszą działać jako stacje klienckie oprogramowania dystrybucji

Tak

 1. Wdrożenie systemu

Oferent zapewni instalację, konfigurację i szkolenia aplikacyjne z zakresu oprogramowania RIS i PACS.

TAK

Przedmiot zamówienia musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 – w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia.

TAK

Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. System musi wymuszać zmianę hasła oraz gwarantować możliwość samodzielnej zmiany hasła operatora.

TAK

Integracja systemu RIS/PACS z HIS Kamsoft z wykorzystaniem protokołu hl7 w zakresie min. obsługi nowego zlecenia i odesłana wyniku w formie tekstowej wraz z linkiem identyfikującym badanie z możliwością otworzenia w przeglądarki

TAK

Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] ≤ 48 godz.

TAK

Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] ≤ 8 godz.

TAK

Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] ≤ 96 godz.

TAK

Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada mechanizmy gwarantujące spójność danych.

TAK

Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne współpracuje z drukarkami atramentowymi i laserowymi

TAK

Okres gwarancji i obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia rozpoczyna bieg licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

TAK

Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwości świadczenia usług wsparcia dla przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem zdalnych połączeń.

TAK

Odpowiedź- Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ. Zamawiający przypomina, że wyłączną kompetencją Zamawiającego jest opracowanie parametrów i opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy

a) Mammograficzny

– obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa),

– interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości,

– przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów,

– przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw,

– panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych,

– wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty),

– obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach,

– zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych,

– wsparcie dla workflow mammograficznego,

– nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań,

– obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną,

– specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych:

zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu,

korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu,

tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu,

obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów

Prosimy o wykreślenie powyższego wymagania. Zamawiający wymaga dostawy stacji z monitorami dedykowanym do radiologii klasycznej. Opisywanie badań mammograficznych na monitorach o rozdzielczości 2MP jest sprzeczne z rozporządzeniem w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Odpowiedź- Zamawiający zwraca uwagę, że jest to wymaganie punktowane. Zamawiający nie wyklucza, że w przyszłości stacja będzie konfigurowana do pracy z monitorem 5MP.

Pytanie nr 2

Dotyczy

Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy

Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour)

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź- Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy

Możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź- Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy

interfejs w języku min. polskim, angielskim, niemieckim,

Czy Zamawiający dopuści interfejs oprogramowania WEB w języku polski oraz angielskim?

Odpowiedź- Zamawiający dopuści oprogramowanie WEB w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Pytanie nr 6

Dotyczy

2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza oprogramowanie bez tej funkcjonalności.

Pytanie nr 7

Dotyczy

Obudowa typu Tower, z możliwością instalacji dysków 8 x 3,5” oraz konwersji do wersji Rack 5U poprzez dedykowane przez producenta serwera akcesoria. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne – serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera w obudowie rack 2U?

Odpowiedź- TAK. Dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy

min. 5 portów USB 2.0 lub USB 3.0 , 2 porty RJ45, 1 port VGA, min. 1 port RS232

Czy Zamawiający dopuści serwer z 3 portami USB?

Odpowiedź- TAK. Dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy

System PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań oraz objętość danych przechowywanych na serwerze PACS. Rozbudowa pamięci masowej serwera PACS nie jest związana z zakupem dodatkowych licencji rozszerzających funkcjonalność serwera PACS w zakresie ilości przetwarzanych danych

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i premiującego producentów którzy oparli swój model licencyjny o ilość podłączonych urządzeń DICOM

Odpowiedź- Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy

Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy

Prosimy o dopuszczenie oprogramowania bazodanowego niekomercyjnego jako rozwiązania niezależnego w utrzymaniu od Wykonawcy

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy

Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage.

Prosimy o podanie listy urządzeń wraz z numerami seryjnymi które należy podłączyć. Informacja ta jest niezbędna do przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź- Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 12

Dotyczy

– tworzenie list numerowanych i wypunktowania,

– cofanie i ponawianie operacji,

– stosowanie indeksu górnego i dolnego,

– wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

Odpowiedż – Zamawiający dopuszcza.

Dot. Aparat RTG sufitowy i aparat przyłóżkowy wraz z ucyfrowieniem.

Pytanie 1 – dot. Załącznik nr 2

Pkt. 99

Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥9,2mln, podać

Czy Zamawiający dopuści detektor 43 x 43cm o rozdzielczości 9,19 mln pikseli?

Różnica między oferowanym a wymaganym parametrem jest minimalna, a wynika z faktu, że rozmiar mechaniczny detektora różni się od rozmiaru pola aktywnego detektora.

Odpowiedź- TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dot. Załącznik nr 2

Pkt. 148.

Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych mobilnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty.

Pkt. 230

Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty.

W związku z faktem, iż aparaty RTG są urządzeniami medycznymi, które wykorzystują do diagnostyki niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie jonizujące, przez co wpływają na bezpieczeństwo i zdrowie badanego pacjenta i personelu, producenci aparatów udostępnia kody serwisowe jedynie przeszkolonym przez siebie osobom o potwierdzonych kompetencjach.

Są to powszechnie stosowane standardy, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w całym okresie eksploatacji urządzenia w związku z czym prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższych wymagani.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Dot. SYSTEMY INFORMATYCZNE: DO ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DICOM (PACS) ORAZ DO OBSŁUGI PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCEJ (RIS)

Pytanie 3 – dot. Załącznik nr 2

Pkt. 9. Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuści ogólnodostępne niekomercyjne rozwiązanie bazodanowe niezależne w utrzymaniu od Wykonawcy?

Odpowiedź- – TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. Załącznik nr 2

Pkt. 76 Integracja systemu RIS/PACS z HIS Kamsoft z wykorzystaniem protokołu hl7 w zakresie min. obsługi nowego zlecenia i odesłana wyniku w formie tekstowej wraz z linkiem identyfikującym badanie z możliwością otworzenia w przeglądarki o parametrach określonych w pkt. 30

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wdrożony moduł zleceń w systemie HIS Kamsoft.

Odpowiedź- Zamawiający doprecyzowuje, że poprzez integracje HL7 rozumie wykonanie usług i dostosowanie niezbędnych licencji w celu realizacji integracji. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Dot. Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 zestaw

Pytanie 5 – dot. Załącznik nr 2

Pkt. 28. Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680×1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1,

Czy Zamawiający dopuści monitor tego samego producenta co monitor diagnostyczny o następujących ( lepszych ) parametrach:

„Dodatkowy monitor LCD 22,5” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1920×1200, wielkość piksela 0,254×0,248 mm, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1.” ?

Odpowiedź- TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 1

dot. parametry minimalne, pkt. 34. Jeden producent aparatu i detektorów.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada detektory pochodzące od innego producenta? Pragniemy zauważyć, że oferowany aparat posiada jeden certyfikat CE na całe urządzenie i jest sygnowane znakiem jednej firmy. Zwracamy uwagę, że detektory są w pełni kompatybilne i zintegrowane z oferowanym urządzeniem, a aparat jest objęty jednym certyfikatem CE oraz jedną deklaracją zgodności.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

dot. parametry minimalne, pkt. 10. Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz

Czy Zamawiający dopuści generator o częstotliwości pracy 30 kHz? Producent zastosował w tym wypadku  tranzystor typu IGBT co odpowiada efektywnie tranzystorowi typu MOFSET 200kHz.

Uzasadnienie:

Parametr częstotliwości generatora jest parametrem pośrednim mającym wpływ na czas ekspozycji. Niższa częstotliwość pozwala zmniejszyć wymiary generatora przy zachowaniu tej samej mocy.  Częstotliwość zależy od użytego tranzystora. Obecnie na rynku dominują dwa rodzaje tranzystorów: MOSFET oraz IGBT. Tranzystory typu MOSFET potrzebują znacznie wyższej częstotliwości do osiągnięcia tej samej wydajności w porównaniu do tranzystorów typu IGBT. Poniżej prezentujemy charakterystykę wydajności tranzystora typu IGBT 30kHz stosowanego w naszych generatorach wysokiego napięcia w porównaniu do  generatora wysokiego napięcia z użyciem tranzystora typu MOSFET 200kHz.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

dot. parametry minimalne, pkt. 35. Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy.

Prosimy o dopuszczenie panelu dotykowego o przekątnej 7”.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Pytanie nr 4

dot. parametry minimalne, pkt. 54. Zakres ruchu poprzecznego ≥ 28cm

Prosimy o dopuszczenie parametru o wartości 25 cm.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Pytanie nr 5

dot. parametry minimalne, pkt. 62. Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm

Prosimy o dopuszczenie parametru o wartości 85 mm.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

dot. parametry minimalne, pkt. 64. Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi oraz ręcznymi.

Prosimy o doprecyzowanie o wymagania dotyczące tego punktu.

W aparatach rentgenowskich zwyczajowo przyciskiem nożnym zwalniamy blokadę blatu stołu i przesuwamy go ręcznie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli takie rozwiązanie.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga możliwości zwalniania blokady blatu stołu przyciskami nożnymi i ręcznymi.

Pytanie nr 7

dot. parametry minimalne, pkt. 65. Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole.

Prosimy o dopuszczenie detektora bez opcji ładowania w stole w zamian za dostarczenie odpowiedniej ilości baterii, która umożliwi ciągłą pracę przez 24 godziny.

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

dot. parametry minimalne, pkt. 68. Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody.

Prosimy o dopuszczenie stołu nie posiadającego takiej opcji.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

dot. parametry minimalne, pkt. 69 oraz 80. Przycisk włączenia nadążności lampy

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym nadążność jest ustawiana na aparacie (np. na wyświetlaczu na zlokalizowanym przy lamie RTG) a nie w postaci osobnych przycisków, które wg wymagań Zamawiającego mają się znajdować na stole i na statywie.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10

dot. parametry minimalne, CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE WIFI

– Czy Zamawiający dopuści detektor o polu aktywnym 33,9 x 42,4 cm?

– Czy Zamawiający dopuści aparat bez zasilania detektora w stole?

– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie detektora o wartości IP54?

Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :

– Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0 do 6

– Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: 5 – ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia, 7-ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min. Dopuszczenie tylko wyżej wymienionych parametrów jest niezasadne ponieważ, mało prawdopodobne jest, aby detektor w pracowni RTG znajdował się metr pod wodą. Parametr IP54 gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych.

ALTERNATYWNIE: czy Zamawiający dopuści zamiast detektora 4335, detektor 4343, który spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego (wymagania dla detektora do statywie ?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

dot. parametry minimalne, pkt. 129. Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym.

Prosimy o dopuszczenie oprogramowania pediatrycznego z podziałem tylko na parametr wagi lub z podziałem tylko na przedział wiekowy.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

dot. parametry minimalne, pkt. 132. Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego polegającego na dostarczeniu uchwytu na detektor z wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

dot. parametry minimalne, pkt. 133. Dedykowane oprogramowanie do supresji kości żeber lub dwuenergetyczność.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez tej funkcjonalności.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

dot. parametry minimalne, pkt. 173. Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm] ≥ 200

Prosimy o dopuszczenie odległości podłoga-ognisko o wartości 199 cm. Różnica 1 cm nie wpływa na użytkowanie aparatu.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Pytanie nr 15

dot. parametry minimalne, pkt. 176. Kąt pochylenia lampy[0] min. -45 do +1600

Prosimy o dopuszczenie kąta pochylenia o wartości -30° do 90°. Wskazany parametr umożliwia wykonanie każdego rodzaju badania. Ponadto, zwracamy uwagę, że istnieją różne aparaty na rynku i m.in. pochylenie zależy od zastosowanej konstrukcji całej kolumny rtg.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

dot. parametry minimalne, pkt. 181. Maksymalna długość maks. [cm] 120

Prosimy o dopuszczenie długości aparatu o wartości 137 cm.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

dot. parametry minimalne, pkt. 182. Maksymalna waga aparatu [kg] 190

Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze 520 kg. Wskazana waga nie ma znaczenia na użytkowanie ponieważ proponowany aparat jest urządzeniem zmotoryzowanym.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18

dot. SWZ, warunki udziału w postępowaniu.

  1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, którego przedmiotem była dostawa cyfrowego aparatu RTG sufitowego, aparatu przyłóżkowego, wraz z adaptacją pomieszczeń i systemem PACS o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł.

Wnosimy o rozdzielenie wymogu łącznej dostawy w jednym pakiecie: aparatu mobilnego, aparatu kostno-płucnego z adaptacją pomieszczeń i dostawy PACSA i podzielenie go na osobne dostarczenie ww. sprzętu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 1

dot. parametry minimalne, pkt. 34. Obrót kolimatora min. ±90°

Czy Zamawiający dopuści obrót kolimatora o zakresie ±45°? Obrotem kolimatora można dokonać ostatecznych minimalnych poprawek ustawienia wiązki. To dzięki możliwości obrotu całej głowicy lampy możliwe jest precyzyjne ustawienie aparatu do badania.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

dot. parametry minimalne, pkt. 44. Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm oraz 45. Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥180cm

Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu wzdłużnego o wartości 283,5 cm oraz poprzecznego o wartości 179 cm?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane zakresy ruchów.

Pytanie nr 3

dot. parametry minimalne, pkt. 52. Szerokość blatu ≥85cm

Czy Zamawiający dopuści szerokość blatu o wartości 81,2 cm?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Szerszy blat zwiększy bezpieczeństwo I komfort pacjentów zwłaszcza otyłych, a obsłudze zapewnia swobodniejszą możliwość pozycjonowania pacjenta do badania.

Pytanie nr 4

dot. parametry minimalne, pkt. 61. Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu

Czy Zamawiający dopuści stół z łagodnym zaokrągleniem (przedstawionym na rysunku poniżej)? Zaokrąglenie nie posiada trudno dostępnych miejsc i jest wygodne w czyszczeniu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

dot. parametry minimalne, pkt. 63. Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,2 mm Al.

Prosimy o dopuszczenie blatu o wartości 1,4 mm Al.

Do oceny uzyskiwanych obrazów najczęściej używa się następujących parametrów:

• wielkość matrycy: wielkość obszaru obrazowania podczas ekspozycji,

• rozmiar piksela oraz powiązana z nim rozdzielczość przestrzenna,

• funkcja przenoszenia modulacji MTF

• kwantowa wydajność detekcji DQE.

Pochłanialność blatu stołu na poziomie 1,4 mm Al.

– spełnia międzynarodowe standardy

– jest REKOMPENSOWANA dzięki detektorom, które posiadają bardzo wysoki poziom DQE (76%) i MTF (86%) (jedne z najwyższych wartości na rynku)

– protokoły APR – zoptymalizowane przez producenta automatyczne protokoły badań. Dawka jest dobierana na podstawie budowy ciała pacjenta (w przypadku dzieci występuje podział wagowy, który precyzyjnie dobiera dawkę do masy ciała)

– Algorytmy przetwarzania obrazu – dzięki zastosowaniu mniejszych dawek i odpowiednim algorytmom można uzyskać bardzo dobrej jakości obrazy (normalnie, aby uzyskać wspomniany efekt potrzebne byłoby zastosowanie o wiele wyższej dawki)

Najważniejsza jest dawka na rejestratorze potrzebna do uzyskania optymalnego obrazu rentgenowskiego. Wystarczająco mała dawka na detektorze rekompensuje większą wartość pochłanialności stołu, kratki przeciwrozproszeniowej i komór AEC.

OdpowiedźZamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pochłanialność blatu stołu ma bezpośredni wpływ na parametry ekspozycji, a w kosekwencji dawkę promieniowania otrzymywaną przez pacjenta. Zadaniem Zamawiającego jest minimalizowanie promieniowania dla pacjenta.

Pytanie nr 6

dot. parametry minimalne, pkt. 64. Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi oraz ręcznymi.

Prosimy o doprecyzowanie o wymagania dotyczące tego punktu.

W aparatach rentgenowskich zwyczajowo przyciskiem nożnym zwalniamy blokadę blatu stołu i przesuwamy go ręcznie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli takie rozwiązanie.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWA. Zamawiający wymaga możliwości zwalniania blokady blatu stołu przyciskami nożnymi i ręcznymi.

Pytanie nr 7

dot. parametry minimalne, pkt. 68. Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na użyciu czujników, które automatycznie zatrzymują stół po napotkaniu przeszkody.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

dot. parametry minimalne, pkt. 69 oraz 80. Przycisk włączenia nadążności lampy

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym nadążność jest ustawiana na aparacie (np. na wyświetlaczu na zlokalizowanym przy lamie RTG lub na pilocie) a nie w postaci osobnych przycisków, które wg wymagań Zamawiającego mają się znajdować na stole i na statywie.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

dot. parametry minimalne, pkt. 94. oraz 106. Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie parametru IP54?

Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :

– Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0 do 6

– Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: 5 – ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia, 7-ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min. Dopuszczenie tylko wyżej wymienionych parametrów jest niezasadne ponieważ, mało prawdopodobne jest, aby detektor w pracowni RTG znajdował się metr pod wodą. Parametr IP54 gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Mając na uwadze cenę zakupu/ewentualnej naprawy Zamawiający wymaga jak najwyższych parametrów ochrony detektorów przed uszkodzeniem.

Pytanie nr 10

dot. parametry minimalne, pkt. 129. Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym.

Prosimy o dopuszczenie oprogramowania pediatrycznego z podziałem tylko na parametr wagi. Precyzyjne wybranie zakresu wagowego gwarantuje adekwatne dobranie parametrów obrazowania i jest bezpieczniejsze.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

dot. parametry minimalne, pkt. 176. Kąt pochylenia lampy[0] min. -45 do +1600

Prosimy o dopuszczenie kąta pochylenia o wartości -30° do 90°. Wskazany parametr umożliwia wykonanie każdego rodzaju badania. Ponadto, zwracamy uwagę, że istnieją różne aparaty na rynku i m.in. pochylenie zależy od zastosowanej konstrukcji całej kolumny rtg.

Odpowiedź- Zamawiajacy wymaga zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga zakresu zapewniającego mu optymalne wykorzystanie aparatu I możliwość swobodnego pozycjonowania pacjentów do badania.

Pytanie nr 12

dot. parametry minimalne, pkt. 181. Maksymalna długość maks. [cm] 120

Prosimy o dopuszczenie długości aparatu o wartości 125,8 cm.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

dot. parametry minimalne, pkt. 182. Maksymalna waga aparatu [kg] 190

Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze 349 kg. Wskazana waga nie ma znaczenia na użytkowanie ponieważ proponowany aparat jest urządzeniem zmotoryzowanym.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

dot. SWZ, warunki udziału w postępowaniu.

  1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, którego przedmiotem była dostawa cyfrowego aparatu RTG sufitowego, aparatu przyłóżkowego, wraz z adaptacją pomieszczeń i systemem PACS o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł.

Wnosimy o rozdzielenie wymogu łącznej dostawy w jednym pakiecie: aparatu mobilnego, aparatu kostno-płucnego z adaptacją pomieszczeń i dostawy PACSA i podzielenie go na osobne dostarczenie ww. sprzętu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 9/2021.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2021 na dostawę:

implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

 1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %

 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 05.10.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 05.10.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 02.01.2022 r.

Wpłata wadium – 05.10.2021 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Pyrzyce, dnia 26.08.2021 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY-SWZ implanty

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego-implanty

RODO – implanty

Oświadczenie-RODO-implanty

Formularz – JEDZ- implanty

Załącznik nr 1 do SWZ- oferta-implanty

zalacznik 3-implanty

załącznik nr 5-implanty

załącznik nr 6 – przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie o obowiązku podatkowym

PAKIET NR 1 – endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego

pakiet nr 2 – elektrody

PAKIET nr 3 – osprzęt do diatermii

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe

 

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/2021 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 23.08.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 8/2021 na dostawę artykułów żywnościowych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

 1. POLAJS Sp. z o.o. Sp.k. ul. I Brygady Legionów 18c, 72-100 Goleniów.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 6.804,00 zł.

 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 6.854,40 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 26.795,95 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 6 – 17.772,25 zł.

  Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 7 – 61,99 zł.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2021 na: „ZAKUP APARATURY RTG, APARAT RTG SUFITOWY, APARAT PRZYŁÓŻKOWY ORAZ PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2021 na:

ZAKUP APARATURY RTG, APARAT RTG SUFITOWY, APARAT PRZYŁÓŻKOWY ORAZ PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W SZPITALU POWIATOWYM W PYRZYCACH”

Termin realizacji zamówienia: około 100 dni od dnia podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie https://platformazakupowa.pl , www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Witek Barbara- Kierownik pracowni RTG

tel. 915702573 wew. 223

2. Kukuła Marian – Kierownik Działu Gospodarczo-Technicznego

tel. 915702573 wew. 288

Miejsce składania ofert- https://platformazakupowa.pl .

Termin składania ofert- 14.09.2021 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 14.09.2021 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 90 dni od daty otwarcia ofert- 12.12.2021 r.

Wadium – 14.09.2021 r.

Pyrzyce, dnia 13.08.2021 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- zakup aparatury RTG

SWZ RTG

Zał. nr 1 do SWZ – Formularz cenowy

Parametry minimalne – opis przedmiotu zamówieniazałącznik nr 2

Załącznik nr 3 – opis prac budowlanych

załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy

załącznik nr 5 – Formularz – JEDZ- RTG

zalacznik 6-RTG

załącznik nr 7-RTG

Załącznik nr 8-protokół z wizji lokalnej

Załącznik nr 9 – przynależność do grupy kapitałowej

001-projekt pomieszczenia RTG

jpg2pdf