Przetargi

dot. konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nie doszło do podpisania umowy na usługi diagnostyczne na rzecz Szpitala Powiatowego w Pyrzycach ponieważ Oferent nie podpisał umowy na warunkach określonych w konkursie.

dot.konkursu na wykonywanie usług diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szpital Powiatowy w Pyrzycach po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

1. Wybrano jako najkorzystniejszą :
– ofertę nr 1 złożoną przez DIAGNOSTYKA Sp z o.o. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

 

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Jana Pawła II nr 2,

działając w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190)

jako udzielający zamówienia

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Czytaj dalej

ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ – KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że dokonał zmiany w dokumentacji konkursowej w ZAŁĄCZNIKU NR 2 – badania do SzWK.

 

WYKAZ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR2 do SzWK .

w pozycji 73 . badanie :

było – HG 4 – jest HE 4

 

usunięto pozycję  nr 101

pozycja 101. Mikroalubuminuria 

 

dodano badanie :

pozycja 135. posiew (ujemny lub podstawowy)

 

zmieniono nr pozycji i nazwę badania

było

poz. 156 – Różyczka (RUbella virus) IgG 

jest

poz. 157 – Różyczka (RUbella virus) IgG

było

poz.157 – Różyczka (RUbella virus) IgG

jest

poz.158 – Różyczka (RUbella virus) IgM

 

Dodano kolumnę o nazwie “ILOŚĆ BADAŃ NA CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY”

 

załącznik nr 2 do SzWK – badania