Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2015

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 3/2014 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 2/2015

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2015 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

KONKURS NA WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II Nr 2
74 – 200 Pyrzyce
na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217)

ogłasza konkurs ofert na:

1.Wykonywanie usług diagnostycznych na rzecz Szpitala Powiatowego Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 1/2015.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2015 na dostawę:
„Materiałów budowlanych i instalacyjnych na potrzeby prac budowlanych adaptacji pomieszczeń po oddziale położniczo-ginekologicznym na oddział wewnętrzny, remontowych oraz usuwania awarii”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej