Przetargi

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

Pyrzyce, dnia 29.09.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 12/2020 na dostawę leków, pieluchomajtek, materiały jałowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – TZMO SA ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

PAKIET NR 11

Kwota netto złożonej oferty – 26.362,10 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 28.247,51 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

 1. Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35

  02-546 Warszawa

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 139.015,56 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 147.998,57 zł

PAKIET NR 9

Kwota netto złożonej oferty – 86.918,60 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 93.872,09 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

 1. Oferta nr 3 – Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 7.127,25 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 7.697,43 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

 1. Oferta nr 4 – Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopieniecka 77, 40-431 Katowice.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 8.284,20 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 8.946,93 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto złożonej oferty – 6.011,20 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 6.492,11 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złozonej oferty – 57.615,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 62.224,64 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 43.835,75 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 47.342,61 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 5 – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 130.110,17 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 138.517,43 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 8.245,40 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 8.905,02 zł

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 42.011,21 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 45.372,07 zł

PAKIET NR 6

Kwota netto złozonej oferty – 5.926,60 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 6.400,76 zł

PAKIET NR 7

Kwota netto złozonej oferty – 54.467,15 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 58.824,52 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złozonej oferty – 44.635,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 48.206,66 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 6 – ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

PAKIET NR 7

Kwota netto złożonej oferty – 59.416,30 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 64.169,60 zł

PAKIET NR 8

Kwota netto złożonej oferty – 40.977,35 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 44.255,54 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

 1. Oferta nr 7 – Schulke Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.

PAKIET NR 10

Kwota netto złożonej oferty – 23.537,00 zł

Kwota brutto złozonej oferty – 25.989,96 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

 1. Oferta nr 8 – Shobu-Kan Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.

PAKIET NR 12

Kwota netto złożonej oferty – 19.600,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 21.790,50 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 723.131,49 zł (słownie: siedemset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych 49/100).

Pakiet nr 1 – 185.128,05 zł brutto

Pakiet nr 2 – 28.722,08 zł brutto

Pakiet nr 3 – 9.608,76 zł brutto

Pakiet nr 4 – 9.243,61 zł brutto

Pakiet nr 5 – 83.663,77 zł brutto

Pakiet nr 6 – 11.568,96 zł brutto

Pakiet nr 7 – 74.440,73 zł brutto

Pakiet nr 8 – 60.922,64 zł brutto

Pakiet nr 9 – 163.453,57 zł brutto

Pakiet nr 10 – 30.675,12 zł brutto

Pakiet nr 11 – 43.081,20 zł brutto

Pakiet nr 12 – 22.623,00 zł brutto

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 25.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

INFORMACJA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w pakiecie nr 2 – higiena pacjenta omyłkowo wpisano pozycję nr 14 – sterylny żel znieczulający. Pakiet nr 2 – higiena pacjenta zawiera pozycji od 1 do 13, bez pozycji nr 14.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 21.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 20 zamawiający dopuszcza gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66 mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º 9w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35 mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy10,35 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówkę po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.

  Komplet stanowe:

  – 1 gwóźdź krótki w długościach: 170, 200, 235 mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0;10.0, 11.0;12.0mm, kat 125º, 130º, 135º, sterylnie pakowane,

  – 1 śruba zwykła doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 m,

  – 1 zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym, przedługości użenie 0,5, 15 mm(zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana,

  – 1 śruba blokująca 5,00 mm.

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 21 zamawiający dopuszcza ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przekrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35 mm, w długości: od 70mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm?

Odpowiedź- TAK.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2020 na dostawę: „rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 14/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2020 na dostawę:

rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 22.10.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 22.10.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 20.12.2020 r.

Wpłata wadium – 22.10.2020 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 18.09.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ rękawice,art.med.j.u

Dokument- umowa- j.u

_formularz JEDZ

Załącznik nr 1 do SIW1-dost. as. med. j.u

zalacznik 3

załącznik nr 5-oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Pakiet-nr-1-rekawice

Pakiet-nr-2-Higiena-pacjenta

Kopia Pakiet nr 3 – kaniule

Pakiet-nr-4-system-do-uzyskiwania-krwi-i-pomiaru-ciśnienia-po-zabiegu-operacyjnym