Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 17/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
„asortymentu medycznych jednorazowego użytku”

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANOCZONYM NR 16/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:
„środków czystości i innych artykułów gospodarczych”.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Ochronę mienia i osób w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2014.

SZPITAL POWIATOWY
UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE
TEL. (091) 5702-573, FAX (091 5793-227
NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce 19203000451110000002222130.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2014.

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr …. na:

„dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala powiatowego w Pyrzycach”. Czytaj dalej