Przetargi

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 13.04.2021 r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwote brutto w wysokości 972.868,88 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 88/100).

Pakiet nr 1 – 23.004,00 zł

Pakiet nr 2 – 80.308,80 zł

Pakiet nr 3 – 140.597,12 zł

Pakiet nr 4 – 17.436,38 zł

Pakiet nr 5 – 19.400,08 zł

Pakiet nr 6 – 2.584,97 zł

Pakiet nr 7 – 31.788,72 zł

Pakiet nr 8 – 243.793,88 zł

Pakiet nr 9 – 102.933,88 zł

Pakiet nr 10 – 254.007,74 zł

Pakiet nr 11 – 57.013,31 zł

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

 

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 12.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/2021 na dostawę leków do Apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – dotyczy rozdziału IV pkt 2 ppkt 4- prosimy o odstąpienie dla pakietu nr 8 poz. 70 (wapno sodowane) od wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 8 poz. 70 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie- dotyczy pakietu nr 8 poz. nr 70- czy w związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, zamawiający wymaga aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%. Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – dotyczy pakietu nr 8 poz. nr 70 – czy zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno/pochłaniacz CO2 był wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 8 poz. nr 70 – mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 8 poz. nr 70.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 2/2021 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę:

Pyrzyce, dnia 9.04.2021 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 2/2021 ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę:

leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Postępowanie nr 2/2021

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy w pozycjach, w których Zamawiający umieścił opis postaci jako „tabl.” lub „tabletki” dopuszczone jest zaproponowanie preparatu w postaci tabletek powlekanych, jeśli nie ma innego zamiennika zarejestrowanego w podanej postaci?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę 17 op. x 60 tabl. dojel.?

Odpowiedź- NIE.

 1. Dot. Pak. 4 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 5 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 28 tabl. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 5 poz. 12 oraz 13. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź- NIE.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x40 tabl. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dotyczy pak. 8 poz. 49. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź- NIE.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 56. Czy Zamawiający ma na myśli wycenę maści 1 mg/g. Tylko o takim stężeniu (0,1%) preparat jest dostępny na rynku.

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 57. W związku ze zmianą rejestracji produktu przez producenta, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Sudocrem Expert, zarejestrowanego jako wyrób medyczny ( stawka Vat 8%)?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 57. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu równoważnego ZinoDr?

Odpowiedź- NIE.

 1. Dot. Pak. 8. Czy Zamawiający wymaga wyceny tego samego preparatu w poz. 43 i poz. 63?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 72. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu 4% z buforem fosforanowym?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie 8 poz. 85 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry – Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający wymaga aby w Pakiecie 8 poz. 85 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry – Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 87. Czy Zamawiający dopuści wycenę kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu x 30szt.?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 8 po. 89. Czy Zamawiający preparat w dawce 50mg? Na rynku brak zarejestrowanego preparatu o dawce 100mg.

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pakietu nr 8 poz. 94. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ?

Odpowiedź- NIE.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 96. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę 5 opak Carbo medicinalis 250mg x 20 szt. tabl. bądź 300mg x 20 szt. tabl? Preparat w dawce 150mg w postaci tabl. jest niedostępny na rynku.

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 97. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Surgispon Standard,gąbka,hemost.,80x50x10mm,10szt.

Odpowiedź- dopuszczamy.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 98. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Surgispon Special, gąbka, hemost.,80x50x1mm, 20 szt.

Odpowiedź- dopuszczamy.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 110 i 111. Warfarinum. Preparaty dostępne są wyłącznie w opak x 100 tabl. Proszę o informację czy wycenić po 10 opak., czy przeliczyć liczbę opakowań.

Odpowiedź- wycenić 10 op po 100 tabl.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 121. Prasugrel. Preparat dostępny jest aktualnie w opak. x 28 tabl. powl. Prosimy o podanie jaką liczbę takich opakowań należy wycenić.

Odpowiedź- pozostawić 10 op. po 28 tabl.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 129. Czy Zamawiający dopuści wycenę 80 opak. x 50 tabl. Paracetamol 500 mg?

Odpowiedź- 100 op po 50 tabl.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 132. Czy Zamawiający wymaga wyceny preparatu Clemastinum tabl. 1mg? Brakuje w tej pozycji informacji o nazwie leku/substancji czynnej.

Odpowiedź- TAK chodzi o Clemastinum 1 mg.

 1. Dot. Pak. 8 poz. 133. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu pankreatyny 25.000 w opak. x 20 kaps. Z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedx- TAK.

 1. Dot. Pak. 9 poz. 5. Dostępny jest wyłącznie preparat w zarejestrowany w postaci fiolki. Czy Zamawiający ma na myśli wycenę właśnie tej postaci?

Odpowied- TAK.

 1. Dot. Pak. 9 poz. 6 oraz 7. W tej dawce dostępne są wyłącznie preparaty w postaci ampułki. Czy Zamawiający ma na myśli wycenę preparatów w tej postaci?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 9 poz. 23. Czy Zamawiający dopuści wycenę 19 op. x Nystapol, 100 000 IU/ml, zaw. doustna, 30 ml?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 9 poz. 42. Czy Zamawiający dopuści wycenę 50 op x 40 tabl. Dexametazon 1 mg?

Odpowiedź- TAK.

 1. Dot. Pak. 9 poz. 57. Czy Zamawiający zezwala na wycenę opak. x 56 szt. tabl. powl. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedx- TAK.

 1. Dot. Pak. 10 poz. 13. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź – zgodnie z charakterystyką produktu.

 1. Dot. Pak. 10 poz. 13. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź- zgodnie z charakterystyką produktu.

 1. Dot. Pak. 10 poz. 69. Opisany koncentrat w podanej dawce dostępny jest wyłącznie w opak 10 amp. x 5ml. Czy Zamawiający ma na myśli wycenę 30 opak. takiego preparatu czy tę ilość należy przeliczyć?

Odpowiedź- zmienić tylko pojemność a ilość pozostaje bez zmian.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 9.04.2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2021 na Zakup energii elektrycznej.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga …. %

przyznana punktacja

Kryterium 2

………………………………

Wartość z oferty

Kryterium 2

……………………….. –

waga …. %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

2

ORANGR ENERGIA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Kwota netto – 533.494,00 zł

Kwota brutto – 656.197,62 zł

100 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

Nie odrzucono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


………………………………………………………………………………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu