Przetargi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 25.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2020 na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.

INFORMACJA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w pakiecie nr 2 – higiena pacjenta omyłkowo wpisano pozycję nr 14 – sterylny żel znieczulający. Pakiet nr 2 – higiena pacjenta zawiera pozycji od 1 do 13, bez pozycji nr 14.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 21.09.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 1 w pozycji nr 20 zamawiający dopuszcza gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66 mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º 9w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35 mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy10,35 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówkę po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.

  Komplet stanowe:

  – 1 gwóźdź krótki w długościach: 170, 200, 235 mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0;10.0, 11.0;12.0mm, kat 125º, 130º, 135º, sterylnie pakowane,

  – 1 śruba zwykła doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 m,

  – 1 zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym, przedługości użenie 0,5, 15 mm(zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana,

  – 1 śruba blokująca 5,00 mm.

Odpowiedź- TAK.

 1. Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 21 zamawiający dopuszcza ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przekrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35 mm, w długości: od 70mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm?

Odpowiedź- TAK.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2020 na dostawę: „rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 14/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 14/2020 na dostawę:

rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:

 1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – tel. 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach.

Termin składania ofert- 22.10.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 22.10.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 20.12.2020 r.

Wpłata wadium – 22.10.2020 r.

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

Www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 18.09.2020 r.

 

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ rękawice,art.med.j.u

Dokument- umowa- j.u

_formularz JEDZ

Załącznik nr 1 do SIW1-dost. as. med. j.u

zalacznik 3

załącznik nr 5-oświadczenie art. 24 ust. 1

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załączni, nr 7 – Oświadczenie-RODO

Pakiet-nr-1-rekawice

Pakiet-nr-2-Higiena-pacjenta

Kopia Pakiet nr 3 – kaniule

Pakiet-nr-4-system-do-uzyskiwania-krwi-i-pomiaru-ciśnienia-po-zabiegu-operacyjnym

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 13/2020 ogłoszonego prze Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 18.09.2020 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 13/2020 ogłoszonego prze Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami od 3 do 14?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1a) i 1b) dopuści możliwość zaoferowania płytki przyśrodkowej standardowej prawej i lewej i przyśrodkowej przynasadowej uniwersalnej do obu kończyn?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1b) i 1c) dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych od strony grzbietowo-bocznej zamiast bocznej?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1c) dopuści możliwość zaoferowania płytek blokowanych od strony grzbietowo-bocznej pozastawowych zamiast blokowanych od strony grzbietowo-przyśrodkowej?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: śruby korowej
  Ø 2,7mm o długości 6-40mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: śruby blokowanej Ø 2,7mm o długości 10-60mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytek tytanowych pod wkręty blokowane o śr. 3,5 mm od 2 do 12 otworów?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej z ilością otworów od 6 do 18?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki tytanowej z otworami pod wkręty blokowane 5,0 mm i korowe 4,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania tytanowej z ilością otworów od 6 do 18 pod wkręty blokowane 5,0 mm i korowe 4,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych śr. 3,5 i 4,5 mm oraz blokowanych śr. 3,5 i 5,0 mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płyt z otworami do śrub blokowanych 3,5 mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płyt tytanowych?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 a dopuści możliwość zaoferowania płytki: płyta blokujaco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, długość od około 90 do około 300 mm. Otwory w płycie blokowane oraz blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm, materiał- tytan?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 9 b dopuści możliwość zaoferowania płytki: płyta blokująco-kompresyjna ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa oraz przednio-boczna, dł. od około 80 do około 280mm. Otwory w płycie blokowane oraz blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm, materiał- tytan?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokowanej o śr. 3,5mm tytanowej, dł. 10-90mm?

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze 180, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 o kątach 120, 125, 130 stopni. Gwóźdź z 6 stopniową antetorsją, grubość proksymalnie 16mm, dystalnie 11 mm. Gwóźdź blokowany śrubą 11 mm do szyjki o dł. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź krótki z jedną śrubą blokującą do części dystalnej, z możliwością dynamizacji do 5mm, długość śrub 26-50 mm z przeskokiem co 2 mm. Gwóźdź długi z dwoma śrubami blokujacymi w części dystalnej – z możliwością dynamizacji do 5mm. Długość śrub 26-50 mm z przeskokiem co 2 mm. Celownik przezierny do ustawienia w pozycji anterversion i celownik przezierny do ustawienia pozycji śruby głównej przed nacięciem skóry. Celownik dystalny, węglowy do lewych i prawych gwoździ do 460mm. Celownik w pełni przezierny. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka Możliwość wyboru gwoździa z opcją blokowania w części bliższej pinem derotacyjnym Ø 4mm lub wkrętem derotacyjnym Ø 6,5mm. Możliwość wyboru w stali i w tytanie. Sterylny. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka).

Odpowiedź- NIE.

 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania: Śruba kaniulowana fi 6,5mm, dł. 30-140 mm, dł. gwintu 16 mm, tytan, pakowana sterylnie?

Odpowiedź- NIE.