Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2011 na dostawę:
„materiałów operacyjnych jednorazowego użytku”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 11/2011.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 11/2011 na usługi:
„stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego”

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2011 na:
„DOSTAWĘ ASORTYMENTU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 9/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2011 na dostawę:

„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej