Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2016 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. czy zamawiający zgodnie z art. 20 ust. 6 odrzuci ofertę Wykonawców legitymujących się decyzjami spalarni położonych na terenie województw ościennych np. lubuskie, pomorskie.

Odpowiedź- zamawiający będzie stosował art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz.U. Z 2013 poz. 21.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2016 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania zr strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 1-6 – zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami.

Odpowiedź- NIE.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 2-6 – prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z pojedyńczą skalą.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 5 – zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 2-5- proszę o dopuszczenie strzykawek bez barwnego oznaczenia opakowania jednostkowego. Strzykawki mają bardzo wyraźnie nadrukowany rozmiar na opakowaniu i znacznie różnią wielkością, nie ma zatem możliwości pomyłki rozmiaru.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 6 – proszę o dopuszczenie strzykawek z jednym dodatkowym łącznikiem luer.

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

  1. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 2-5- proszę o odstąpienie od wymogu żeby strzykawki posiadały nadrukowaną informację o braku ftalanów

Odpowiedź- Zgodnie z SIWZ.

  1. ytanie – pakiet nr 1 poz. nr 16-22- zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu z igłami.

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetragowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyłączy z pakietu dreny do pompy artroskopowej i dopuści w zamian nieodpłatne uzyczenie pompy na czas trwania umowy dreny artroskopowe jednorazowego uzycia składające się z drenu napływowego do płaszcza artroskopowego i drenu odpływowego?

Odpowiedź- zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 dren jednoczęściowy główny do pompy i pacjenta i tworzy osobny pakiet 3a. Wadium do pakietu nr 3 wynosi – 381,00 zł, wadium do pakietu nr 3a wynosi – 324,00 zł. Wykonawca może złozyć ofertę na pakiet nr 3a na własnym załączniku.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 4/2016 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 3-czy zamawiający dopuści-mocowanie udowe: zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mmx14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedna do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągojącą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego- brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli.

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – czy zamawiający dopuści – mocowanie piszczelowe – biowchłanialna, sterylna, kaniulizowana śruba interferencyjna o składzie 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Śruba o strukturze mikroporowatej, dostępna w rozmiarach od 5 mm do 11 mm i średnicach od 15 do 35 mm.

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – czy zamawiający wyłączy z pakietu dreny do pompy artroskopowej i dopuści w zamian za nieodpłatne użyczenie pompy na czas trwania umowy dreny artroskopowe jednorazowego użycia składające się z drenu napływowego do płaszcza artroskopowego i drenu odpływowego?

Odpowiedź- TAK.