Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakiet nr 6 – czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 6 przewiduje realizację przeglądów w tym samym terminie?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2015 na wykonywanie przeglądów technicznych, napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – dotyczy pakietu ne 4- wnosimy o wydzielenie z pakietu nr 4 sprzętu: Exel 7800, Aestiva 7100, monitor Cardiocap 5 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 4 wymienionego sprzętu i tworzy pakiet nr 6.

pakiet nr 4

pakiet nr 6

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2015 na wykonywanie przeglądót technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 8- czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu i utworzenie osobnego pakietu dla sprzetu medycznego firmy TAEMA?

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy:postępowanie przetargowe nr 9/2015 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast ww dokumentów? Ww dokumenty bedą dostarczone na każde żądanie zamawiającego.

Odpowiedź- TAK.