Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 10/2019 na serwisowanie, naprawa sprzętu medycznego oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 2- myjnie endoskopowe- zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 4-myjnia automatyczna mini ETD – 2 GA 06421645, pozycji 5 – myjnia autoamtyczna mini ETD – 2 GA 16926529 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź – NIE.