Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 8/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie: czy zamawiający w pakiecie nr 1 Albuminy pozycja nr 1 -Albumina ludzka 20% 100 ml wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w opakowaniu typu worek?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaproponowania w miejsce albuminy 20% a 100 ml- albuminę 20% a 50 ml w ilościach proporcjonalnych.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody. W pakiecie jest wyraźnie opisany preparat o jaki nam chodzi a mianowicie Albumina 20% 100 ml.