Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 15/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2011 na dostawę:
„Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Ochronę mienia i osób oraz zainstalowanie systemu telewizji przemysłowej na terenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala-www.szpital.pyrzyce.net.pl Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 13/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
„Materiałów Rentgenowskich” Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12/2011

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 12/2011 na dostawę:
„materiałów operacyjnych jednorazowego użytku”. Czytaj dalej