Przetargi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2020 na dostawę implantów, wkręty, groty, podkładki, druty, siatki przepuklinowe.

Pyrzyce, dnia 29.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 16/2020 na dostawę implantów, wkręty, groty, podkładki, druty, siatki przepuklinowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 36.309,60 zł.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

Pyrzyce, dnia 29.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2020 na dostawę implantów, staplery chirurgiczne.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. ARTHREX Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 48.746,88 zł.

  1. SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 21.648,60 zł.

  1. Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 160.056,00 zł.

Dotyczy: zakup i dostawa Diatermii Chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Pyrzyce, dnia 28.10.2020 r.

Dotyczy: zakup i dostawa Diatermii Chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

SPROSTOWANIE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że nastąpiła pomyłka w podaniu nr projektu.

Nr projektu to: RPZP.07.07.00-32-N018/20.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 27.10.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2020 na dostawę artykułów żywnościowych dla kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że w dniu 23.10.2020 r. zostało złożone pismo od firmy PPHU „JOHN” Paweł John Grotniki, ul. Źródlana 5, 64-140 Włoszakowice dotyczące rezygnacji odstąpienia od podpisania umowy w pakiecie nr 4 – wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób.