Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2017 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pozycja nr 32 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw o rozmiarze 5,5 cm x 200mb?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pozycja nr 40 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 5 cm?

Odpowiedź- NIE.

3. Pytanie – pozycja nr 43 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

4. Pytanie – pozycja nr 44 pakiet nr 1 – czy zamawiający dopuści rękaw z fałdą 6 cm?

Odpowiedź- NIE.

Dot. Przetarg nieograniczony nr 8/2017 na dostawę „artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach iformuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 1
1.Poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji alternatywnie rękawicy chirurgicznej, rękawice spodnie w systemie podwójnego zakładania, zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna gładka, AQL = 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <30ug/g rękawicy, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, opakowanie zewnętrzne foliowe, długość min.295mm, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671.

Odpowiedź-NIE. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyzszym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Proszę o wyjasnienie, czy zamawiajacy wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ust. 1 projektu umowy „ nie więcej jednak niż 10% wartości brutto zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem towarów”

Odpowiedź- NIE.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 8/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje,, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie – zadanie 4 – czy zamawiający mając na względzie zasady polskiego i europejskiego systemu zamówień publicznych, a w szczególności mając na uwadze fakt, iż udzielenie zamówienia publicznego winno być przygotowane i przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, jak również przez wzgląd na ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi mu środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji dopuści w pakiecie nr 4- kaniulę dożylną wykonaną z poliuretanu, wyposażona w uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żył, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, gładka powierzchnia kaniuli, cienkościenny cewnik kaniuli posiadający 3 paski kontrastujące w promieniach RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, filtr hydrofobowy, sterylna, nietoksyczna, apirogenna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, kodowanie kolorystyczne zgodne z normą ISO, rozmiary:
– 22G – dł. 25mm, przepływ 42 ml/min,
– 20 G – dł. 32mm, przepływ 59ml/min,
– 18G – dł. 45mm, przepływ 95 ml/min,
– 17G – dł. 45 mm, przepływ 155 ml/min,
– 16G – dł. 45 mm, przepływ 225ml/min,
– 14G – dł. 45 mm, przepływ 290 ml/min.

Odpowiedź- NIE. Czytaj dalej